Quickscan Someren

De resultaten van een organisatorisch en financieel draagvlakonderzoek (quickscan) naar de mogelijkheden voor een duurzame samenwerking in Someren.

Auteur: Stad & Co