Onderzoek Schone Lucht

Hoe kan Stichting Ondernemers Oud-West (overkoepelende stichting van zeven afzonderlijke BIZ-gebieden en De Hallen Amsterdam) de duurzaamheidsambities voor de winkelstraten van Oud-West waarmaken op het gebied van schone lucht?

Auteur: Stad & Co

Door inzet van Stad & Co wil de stichting de mogelijkheden op het gebied van collectieve bevoorrading en collectieve afvalinzameling in dit gebied bestuderen.