Onderzoek: meer bezoekers naar mijn winkel

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft de afgelopen drie jaar samen met Stad & Co, zeven winkeliers en negen technologiepartijen onderzoek gedaan naar mogelijkheden die innovatieve technologie biedt om meer winkelbezoekers aan te trekken.

Auteur: Hogeschool van Amsterdam (HvA)

MKB-winkeliers worden geconfronteerd met een teruglopend aantal winkelbezoekers, waardoor omzetten dalen en hun voortbestaan in het gedrang komt. Kan innovatieve technologie winkeliers helpen om het tij te keren? En welke technologie werkt dan het beste? De Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft de afgelopen drie jaar samen met Stad & Co, zeven winkeliers en negen technologiepartijen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. De onderzoeken zijn uitgevoerd bij ondernemers in twee verschillende winkelgebieden in Amsterdam: de Beethovenstraat en het Hallenkwartier. Iedere technologie is in beide winkelgebieden getest. Lees de bevindingen in de download.