Detailhandelsvisie Haarlem Winkelstad

De nieuwe detailhandelsvisie Haarlem Winkelstad biedt het beleidskader voor toekomstige ontwikkelingen binnen bestaande detailhandelsstructuur van de gemeente Haarlem.

Auteur: Stad & Co

De nieuwe visie verschaft bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en ontwikkelaars duidelijkheid over de gewenste ruimtelijke structuur van de detailhandel in de gemeente en over de ontwikkelingsrichting daarvan. Het geldt als toetsingskader voor nieuwe initiatieven waar gemeentelijke medewerking vereist is. En het prikkelt ondernemers tot het benutten van de kansen die Haarlem hen op dit terrein brengt.