Centrumvisie gemeente Uden

Hoe ziet het centrum van Uden er over 10 jaar uit? Op die vraag wordt in de nieuwe Centrumvisie van Gemeente Uden antwoord gegeven. Om tot een toekomstgericht centrum te komen, heeft gemeente Uden alle belanghebbenden betrokken. Alle stakeholders zijn vanaf het begin betrokken bij het opstellen van de visie, zowel inhoudelijk als procesmatig.

Auteur: gemeente Uden

De gemeente was zich bewust van veranderingen in koopgedrag, belevings- en woonbehoeften en voelde de urgentie om hierop in te spelen en het centrum toekomstbestendiger te maken. Voor Uden centrum betekent dat vooral een shift van place to buy naar place to be. Het afgelopen jaar deed de gemeente een beroep op de expertise van ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en bezoekers, zodat de gemeente samen strategische keuzes kon maken voor de toekomst. Donderdag 8 juli stelde de gemeenteraad van Uden in met de nieuwe centrumvisie.

Deze visie is samengesteld door projectteam centrumvisie. De adviseurs van Stad & Co zijn op een creatieve manier aan de slag gegaan met twee vraagstukken: wanneer is het centrum levendig en van betekenis, en hoe moet de Markt er in de toekomst uitzien? Dit advies is in bijlage 3 – Programmalijn 2 en 3 opgenomen. De volgende stap is nu om de visie te vertalen naar concrete uitvoeringsplannen.