Jutten in Den Helder

januari 2019

Ruim een jaar geleden zetten de gemeente Den Helder en de Helderse ondernemersverenigingen - die samenwerken in de Detailhandels Federatie Den Helder (DFD) - samen de schouders onder een ambitieus traject. Doelstelling: onderscheidende, herkenbare en aantrekkelijke profielen voor alle Helderse winkelgebieden ontwikkelen, plus een plan van aanpak voor de realisatie ervan. Eind 2018 zag het actieplan Jutten in Den Helder het levenslicht.

Uitgangspunten

Het actieplan bevat concrete aanbevelingen voor alle betrokken publieke en private partijen en voorgestelde maatregelen op het gebied van organisatie & samenwerking, marketing & promotie en ruimtelijk-functioneel. De vastgestelde positioneringen en gesignaleerde verbeterkansen in de binnenstad, de vijf wijkwinkelcentra en de woon/winkelboulevard zijn steeds het inhoudelijk vertrekpunt. Daarnaast zijn ook de uitgangspunten van de regionale retailvisie, de gemeentelijke detailhandelsvisie en Citymarketing verankerd in het actieplan. Alle partijen zijn het erover eens dat samenwerking, zowel tussen de winkelgebieden, als tussen de DFD en de gemeente én tussen de gemeenten in de Noordkop, essentieel is.

Van plan naar uitvoering

Na de presentatie van het actieplan in theater De Kampanje op de voormalige marinebasis Willemsoord in Den Helder, buigen de DFD en de gemeente zich nu over de feitelijke start van de uitvoering. Jutten in Den Helder gaat uit van ‘aanjagen’ als katalysator om in beweging te komen én van overtuigd samenwerken.

‘We willen niet dat het plan in de spreekwoordelijke la blijft liggen. De voorgestelde maatregelen in het actieplan moeten nu in concrete activiteiten vertaald worden. Daarnaast willen we de link met Citymarketing verstevigen en zijn we op zoek naar de benodigde financiële middelen. De investeringen die nodig zijn; in winkelvastgoed, uitstraling van de winkelgebieden, openbare ruimte, branding enzovoort, zijn te fors om uitsluitend ‘uit de markt’ te halen. Wij staan als DFD klaar om te doen wat we kunnen, óók financieel, maar dat is niet voldoende. We hebben de gemeente daarin als partner nodig, maar we moeten bijvoorbeeld ook samen optrekken bij het zoeken naar aanvullende bronnen.’

– Jacco Kat, voorzitter DFD –

Toekomstbestendige leest

Jutten in Den Helder staat in februari op de agenda van de raadscommissie, ter voorbereiding op besluitvorming door de gemeenteraad.

‘De weg staat nog niet vast maar het doel is wat ons betreft duidelijk: gezamenlijk de Helderse winkelgebieden de komende vijf jaar op een krachtige en vooral toekomstbestendige leest zetten.’

– Jacco Kat –

Spoorstraat, Den Helder

meer weten?

 

Eveline van der Vliet

senior communicatiespecialist
mail mij     LinkedIn