Interim in Wijdemeren: een nieuwe Economische Agenda 2030

september 2021

Wijdemeren is een toeristische en bedrijvige gemeente met een unieke mix van een groot grondgebied, relatief weinig inwoners en een kleine oppervlakte waar wordt gewoond en gewerkt. Er is voor de komende jaren behoefte aan een inspirerende en onderscheidende Economische Agenda tot 2030. De gemeente kiest voor een interim oplossing om dit proces te organiseren en te leiden. De keuze valt op Pascal Spijkerman, senior adviseur en directeur bij Stad & Co. Hij versterkt de komende vier maanden het beleidsteam, waar ook de afdeling Economie van gemeente Wijdemeren onder valt. Recent zijn de eerste stappen op weg naar een nieuwe agenda gezet.

Lange termijn

In 2018 heeft Stad & Co het ondernemersmanagement in de gemeente Wijdemeren opgezet. Aanstellen van een vaste ondernemersmanager was destijds een van de adviezen. Deze rol wordt inmiddels ingevuld door Natasja Zak die het afgelopen jaar ook een coronaherstelplan heeft uitgedacht. Het plan bevat veel kortetermijnmaatregelen, maar de gemeente wil ook met de lange termijn aan de slag, onder andere door middel van een nieuwe Economische Agenda. Pascal leidt het totstandkomingsproces en betrekt hierbij zoveel mogelijk stakeholders. ‘Zodat we niet een papieren tijger in de la krijgen, maar het écht voelt als een ‘gemeenschappelijk document’ waar iedereen de schouders onder wil zetten.’ Betrokken partijen zijn onder andere ondernemers, de overkoepelende ondernemersclub Ondernemend Wijdemeren, ondernemersverenigingen uit de verschillende kernen in de gemeente, BIZ’en en partners zoals VNO/NCW, Koninklijke Horeca Nederland en regiogemeenten. Ook informeert Pascal de gemeenteraad in een vroeg stadium . ‘De gemeente Wijdemeren realiseert zich dat goed samenspel wezenlijk is voor de kwaliteit van de agenda en dat vraagstukken samen met met ondernemers, andere gemeenten en partners opgelost moeten worden.’

Praktisch niveau

Bij de start van de interim periode ligt er al een grote stapel input al op de plank. ‘Ik concentreer me de komende tijd vooral op informatie op ‘praktisch niveau’ ophalen. Dat wil zeggen: in gesprek met kleine clubs, individuele verenigingen en afstemmen met collega’s van de gemeente Wijdemeren. Individuele signalen verkennen, wensen en behoeften peilen. Daarnaast neem ik onze eigen kennis en ervaring mee en de laatste inzichten in trends en ontwikkelingen. We combineren dus landelijke kennis en ‘learnings’ met couleur locale. Dit resulteert in een breed gedragen agenda, die betrokkenen en enthousiast en gemotiveerd willen uitvoeren’, aldus Pascal.

Interim voordelen 

De bijzondere positie van de gemeente Wijdemeren vraagt om zorgvuldig en nauwkeurig werken, en aandacht voor alle aanwezige belangen. Pascal: ‘Een interimmer werkt weliswaar nauw samen met de stakeholders in het gebied, maar kan optimaal gebruik maken van de onafhankelijke positie. Dat maakt het mogelijk om tussen alle individuele belangen, ook het collectieve belang in oog te houden. Daarnaast bewaak ik als interim professional samen met Natasja het totaalplaatje: hoe Wijdemeren niet alleen nu maar ook in de toekomst aantrekkelijk is en blijft. Daarbij houd ik permanent de beschikbare faciliteiten en de uitvoering in mijn achterhoofd. Welke financieringsvormen zijn er bijvoorbeeld, en hoe zit het met de personele capaciteit van de gemeente.’

Meer weten?

Meer weten over interim ondersteuning of de Economische Agenda van de gemeente Wijdemeren? Neem dan contact op met Pascal Spijkerman. Of lees hier hoe Stad & Co gemeenten, provincies en het Rijk tijdelijk werk uit handen kan nemen.

meer weten?

 

Pascal Spijkerman

partner
mail mij     LinkedIn