Hoe overleeft de horeca in Eindhoven de coronacrisis?

mei 2020

De coronacrisis vormt een hele grote bedreiging voor het voortbestaan van veel bedrijven maar zeker die van de horeca. Daar waar de binnenstad weer langzaam op gang komt doordat inmiddels ook de grotere winkelbedrijven als de Bijenkorf (29 april) en Primark (6 mei) hun deuren openen, blijven de horecabedrijven gesloten en worstelen zij met de opgave hoe op een veilige manier invulling te kunnen geven aan de 1,5 maatregel.

Bedreiging
Enkele weken geleden gaf de Koninklijk Horeca Nederland aan dat naar verwachting 25% tot 30% van de horecabedrijven failliet zullen gaan. Zolang de crisis voortduurt en de lockdown van toepassing is zal deze situatie alleen maar erger worden. Om u een beeld te geven hoe deze crisis doorwerkt op de financiële situatie van een horecabedrijf vragen wij u dit filmpje te bekijken.

Stilzitten is geen optie
De nood is hoog en zal alleen maar groter worden. Afwachten en stil blijven zitten is daarom geen optie. Dit is niet alleen de mening van de ondernemers in de stad, maar ook van de gemeente, BIZ, EHV365, DDF waarmee de horeca de afgelopen weken een intensieve samenwerking middels een kopgroep/kernteamoverleg is gestart.

De maatregelen die voor de horeca nu belangrijk zijn, zijn gebaseerd op vier belangrijke uitgangspunten, te weten:

 1. Meer ruimte (vierkante meters) voor exploitatie is nodig om financieel gezond te kunnen zijn. Zowel inpandig als in de openbare ruimte.
 2. Meer spreiding van kooppubliek over alle 7 dagen in de week is nodig.
 3. Langere exploitatie-tijd per dag is nodig.
 4. Gastvrijheid = veiligheid.

10 maatregelen om te overleven

Om de financiële pijn waaronder de horeca lijdt te verzachten en de bedreiging van een groeiend aantal faillissementen het hoofd te bieden zijn horecabedrijven in de binnenstad van Eindhoven aan de slag gegaan om een gezamenlijk actieplan te ontwikkelingen. Dit heeft geresulteerd in het definiëren van 10 maatregelen waarvan een spoedige uitvoering van levensbelang is. De roep om gemeentelijk hulp is hierbij enorm groot. Geen hulp betekent simpelweg meer faillissementen en dus nog meer ‘economische slachtoffers’ door de coronacrisis. En dit moeten we met elkaar te allen tijde zien te voorkomen.

Maatregel 1. Uitbreiding van terrassen

Het toestaan van extra terrassen op plekken en pleinen in de openbare ruimte. Hierbij gaat het ook om het afsluiten van straten (zoals bijvoorbeeld de Kleine Berg) na sluitingstijd van de winkels. Vanzelfsprekend dienen de terrassen te voldoen aan de 1,5 meter regel en andere veiligheidseisen. Kosten: investeringskosten voor rekening van ondernemer.

Maatregel 2. Verruiming van openingstijden

Langer open mogen blijven creëert de mogelijkheid voor een langere omzettijd.
Kosten: geen investeringskosten

Maatregel 3. Toiletten in de openbare ruimte

Doordat veel toiletvoorzieningen niet voldoen aan de 1,5 meter regel zullen er openbare toiletten in de openbare ruimte nodig zijn. Investeringskosten Stichting Binnenstad Eindhoven.

Maatregel 4. Handwasplekken in de openbare ruimte

Om de veiligheid/gezondheid van de bezoekers te faciliteren is het aanbieden van handwasplekken in de stad een belangrijke voorziening.
Kosten: Investeringskosten koppelen aan toiletvoorzieningen.

Maatregel 5. ‘Tijdelijke’ exploitatie leegstaande panden

Om meer exploitatieruimte te creëren voor bestaande ondernemers is het toestaan van terrassen of andersoortige winkel- en horeca gerelateerde exploitatie in leegstaande panden met een andersoortige bestemming tijdens de coronacrisis van groot belang.
Kosten: investeringskosten voor rekening van de ondernemer

Maatregel 6. Mogelijk maken/toestaan van ruimere exploitatiemogelijkheid voor horeca

Hierbij gaat het om activiteiten zowel binnen als buiten de zaak. Zo moet ‘streamen’ mogelijk worden gemaakt omdat het een belangrijke vorm van klantenbinding is, maar ook omdat het nog een beetje inkomsten genereert die op dit moment meer dan welkom zijn voor de horeca. Ook moet het mogelijk zijn om bij to-go bestellingen of bezorgbestellingen een alcoholisch drankje mee te bezorgen. Maar ook punten als een ontheffing van geluidsvoorschriften zijn van belang. Kosten: investeringskosten voor rekening van de ondernemer.

Maatregel 7. Kwijtschelden van gemeentelijke belastingen/leges

Het kwijtschelden van belastingen is belangrijk om te voorkomen dat de strop rondom de nek van de horeca nog verder wordt aangetrokken.
Kosten: geen investeringskosten

Maatregel 8. Gastheerschap (cityhosten/navigators) in de openbare ruimte

Gastheerschap = veiligheid. Dit is een hele belangrijke verandering die de coronacrisis te weeg heet gebracht. Om de binnenstad en de horeca voor bezoekers toegankelijk te maken en om de 1,5 meter samenleving goed te kunnen managen is het toepassen van gastheren in de openbare ruimte in de vorm van de Eindhovense ‘navigators’, maar ook aan de deuren van de bedrijven een hele belangrijke maatregel.
Kosten: investering vanuit project Gastvrije binnenstad. Dit project wordt deels gedekt vanuit een financiering (o.a.BIZ) en deels door gemeente vanuit de MKB deal. Beide dekkingen zijn vanwege coronacrisis nog niet definitief afgesloten. Inzet, begeleiding, training, faciliteren, uitbreiden van de navigators en horecapersoneel kost 40K per jaar.

Maatregel 9. Tijdelijke uitsluiting van commerciële horecainitiatieven

Gedurende een nader te bepalen gedefinieerde periode uitsluiten van tijdelijke (vergunningsplichtige) commerciële horeca-initiatieven (pop-up restaurants, Pop-up barren, pop-up B&B’s) van ondernemers/instellingen met een vestigingsadres gelegen buiten het BIZ-Eindhoven gebied. Gedurende de gedefinieerde periode worden deze initiatieven door Gemeente Eindhoven voorgelegd aan BIZ Eindhoven Centrum en de Stichting Binnenstad Eindhoven die de aanvraag voorzien van een gezamenlijk (niet-bindend) advies. Dit geldt ook voor retai-initiatieven.
Kosten: geen investeringskosten

Maatregel 10. Anderhalve meter loket voor ondernemers

Het creëren van een fysiek, tijdelijk, pop-up 1,5 meter loket voor ondernemers in het biz gebied waar men terecht kan voor o.a.:

 • Het tegen kostprijs aanschaffen van tape, signing, adviesposters, beschermingsmiddelen etc;
 • Het verkrijgen, tegen een scherp vastgesteld tarief, van 1,5 meter advies voor de interne organisatie van de individuele ondernemer (ondernemer blijft zelf verantwoordelijk);
 • Locatie fungeert tevens als vertrekpunt/basis voor city navigators, city hosts;
 • Vanuit de fysieke locatie kan ook de coördinatie over het testgebied plaatsvinden (alle kennis, kunde onder een dak);
 • Fysieke locatie is laagdrempelig, goed zichtbaar, tastbaar voor de ondernemers in de binnenstad.
  Kosten: investeringskosten worden gedragen vanuit bestaande initiatieven.

Voor wie bedoeld?
Deze maatregelen zijn bedoeld voor de alle horecabedrijven in de binnenstad van Eindhoven.