Hittestress!

augustus 2019

Ja, het was opnieuw erg warm deze zomer. Nee, de kans dat dit toeval is - en geen gevolg van de klimaatverandering - is verwaarloosbaar. Het ontstaan van hittestress, vrij vertaald: overmatige hittebelasting, leidt vooral in steden tot allerlei problemen. Het aantal onderzoeken en voorstellen voor aanpassingen en oplossingen groeit daarom stevig.

In Amsterdam doet het Kenniscentrum Techniek van de Hogeschool van Amsterdam uitgebreid onderzoek in winkelcentrum Nieuw-West. Hoe houden de woningen, winkels, restaurants, terrassen, vrijetijdsvoorzieningen en pleinen die er de komende jaren worden ontwikkeld, zich bij hoge temperaturen? En ervaren bezoekers enige verlichting in de ‘Klimaatkubus’, de speciaal ontwikkelde groene oase in het winkelgebied?

Het onderzoek duurt twee jaar en moet onder andere aanwijzingen opleveren voor een klimaatbestendige inrichting van de geplande gebiedsontwikkelingen. Meer weten? Lees dan hier verder.