Hilversum: sturen op duurzame economische ontwikkeling

juli 2024

Economische vitaliteit is een belangrijke drijvende kracht achter een goed leefklimaat. Hoe kun je economisch beleid opstellen dat niet alleen gericht is op welvaart, maar ook op welzijn voor ondernemers en inwoners? Projectleider Janneke den Ouden neemt ons mee in de ambitieuze plannen van gemeente Hilversum.

Toekomstbestendige keuzes dragen bij aan bestaanszekerheid

Gemeente Hilversum werkt aan een nieuwe Economische Visie 2040 met een vierjarig uitvoeringsprogramma. Janneke den Ouden is partner bij Stad & Co en gedetacheerd bij gemeente Hilversum. Ze vertelt: ‘De aanleiding voor deze nieuwe economische visie is de behoefte om met partners uit de stad meer richting te geven aan opgaven waar we vandaag de dag voor gesteld staan. Denk aan de energietransitie, veranderende arbeidsmarkt, transitie naar circulaire economie en toenemende druk op de leefomgeving.

Het doel is om samen met onze partners Hilversum klaar te stomen voor de toekomst. Dit met hulp van een visie die zowel gedetailleerd als inspirerend is. De visie draagt bij aan het maken van toekomstbestendige keuzes voor het welzijn en welvaart voor inwoners. Een sterke economie biedt werkgelegenheid en daarmee bestaanszekerheid voor inwoners.’ 

De speerpunten voor economische ontwikkeling

Hoewel de ontwikkeling van de economische visie nog in de startblokken staat, biedt de recente omgevingsvisie richting. Zo ligt vast dat de economische visie zich richt op een economisch vitaal Hilversum met daarin als speerpunten ruimte voor werken, een diverse(re) economische samenstelling en het vormen van een vruchtbare voedingsbodem voor innovatie(s).

Mediastad Hilversum is méér

Hilversum staat bekend als mediastad en is hier trots op. De nieuwe economische visie gaat verder dan alléén de mediasector. Janneke: ‘Ten eerste is de mediasector veel breder dan men denkt. Met AI en immersieve technologie ontwikkelt die sector zich razendsnel. Daarnaast is de werkgelegenheid in Hilversum nu al heel divers. Naast de media-industrie zijn er ook grote spelers in andere branches, zoals het hoofdkantoor van Nike en het Tergooi Medisch Centrum. Dit biedt kansen om in andere sectoren een diverse economie te ontwikkelen. Denk aan sport, gezondheid & innovatie. In de visie werken we uit wat dit betekent en hoe we dit kunnen doen.’ 

Het betrekken van partners zoals het Hilversumse Platform Economie is daarin essentieel. Janneke: ‘Door samen te werken met lokale partners kunnen we verder bouwen aan een robuuste, diverse economie. De stakeholders zijn onze samenwerkings- en sparringpartners. Bovendien houdt het bedrijfsleven de inhoud concreet.’ 

Ontwikkeling van een gedragen visie

Als projectleider is Janneke het centrale aanspreekpunt, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als voor bedrijven en organisaties daarbuiten. “Ik ben verantwoordelijk voor het begeleiden van dit proces en de inhoudelijke vormgeving. Het betrekken van de juiste beleidsadviseurs, het aansturen van het participatiebureau, het betrekken van stakeholders en uiteindelijk oppennen van de visie. Het is mijn rol om te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan, of gaan staan, en vanuit het participatietraject, bestaand beleid en onderzoeken een gedragen visie op te stellen.”

Uitdaging: concreet én abstract

Een van de grootste uitdagingen is om een visie te creëren die zowel gedetailleerd genoeg is voor het bedrijfsleven als abstract genoeg om als toekomstvisie te dienen. Janneke: “Dat gaat heus wel even zoeken zijn met elkaar, maar de ambitie is een visie te ontwikkelen waar marktrealistisme stevig in is verwerkt. Daarnaast gaat de visie concreet worden in het vierjarig uitvoeringsprogramma.”

Op dit moment wordt er gewerkt aan het opzetten van een participatietraject en het betrekken van alle stakeholders.

Wil je meer weten over dit project of ben je benieuwd hoe jouw gemeente een economische visie kan ontwikkelen? Neem dan contact op met Janneke van Stad & Co.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief & blijf op de hoogte van onze activiteiten en projecten.

*  Website URL

meer weten?

 

Janneke den Ouden

partner
mail mij     LinkedIn