Heemstede: 'Hier ben ik thuis' inspirerend gezamenlijk toekomstbeeld

september 2020

Rust én gezelligheid. Veiligheid én vrijheid. Groen én water. Privacy én gemeenschapszin. Menselijke maat én bovengemiddelde voorzieningen. Heemstede is een bijzonder én bevoorrecht dorp in Noord-Holland. Daar zijn centrumondernemers, bewoners, eigenaren, bezoekers en gemeente het roerend over eens. Hoe houden ze dat zo?

De gemeente Heemstede en de Vereniging Winkelcentrum Heemstede schakelden Stad & Co in om te helpen deze vraag te beantwoorden. Gevolg was een uitgebreid participatietraject met álle stakeholders van het centrum. Het proces leidde vlak voor de zomer tot de publicatie van een gezamenlijk toekomstbeeld: Hier ben ik thuis. Hierin zijn niet alleen ambities verwoord en verbeeld, het geeft ook aan welke keuzes en acties daarvoor nodig zijn.

Doelen  

Hier ben ik thuis moet helpen twee doelen te realiseren. Het belangrijkste doel  is het huidige voorzieningenniveau de komende vijf à tien jaar op peil te houden en waar mogelijk verder te versterken. Het tweede doel  is het vergroten van de samenhang, samenwerking en saamhorigheid van alle stakeholders van het centrum: in feite een randvoorwaarde om het eerste doel te bereiken. 

Twee BIZ-trajecten

Begin september 2020 bogen circa tachtig ondernemers uit Heemstede centrum zich over Hier ben ik thuis. Ze gingen tijdens een interactieve bijeenkomst in gesprek met elkaar en met Stad & Co. Er was volop ruimte om meningen, suggesties en zienswijzen uit te wisselen en om samen te bepalen welke zaken uit Hier ben ik thuis het eerst opgepakt gaan worden. Het grootste deel van de ondernemers onderschrijft de gedachte om een BIZ op te richten, als één van de toekomstige pijlers van het centrum. Daarnaast heeft ook een groep eigenaren initiatief genomen voor een eigen BIZ-traject. In deze vastgoed-BIZ worden – als hij er komt – de inkomsten verdeeld tussen activiteiten waar ondernemers belang aan hechten en activiteiten die eigenaren belangrijk vinden.

‘Ik geloof in de bundeling van krachten. Prachtig als dit ontstaat en om daar vervolgens een rol in spelen.’

– Astrid Nienhuis, burgemeester Heemstede

Vervolg

Adviseur Janneke den Ouden van Stad & Co heeft alle informatie uit de bijeenkomst verwerkt in een BIZ-plan. Hierin staan de activiteiten en concrete doelen waar de toekomstige BIZ aan gaat werken. De stemming is in februari en begin maart is de uitslag bekend. Bij een positieve uitslag is de BIZ, met 190 leden, per direct actief.

meer weten?

 

mail mij     LinkedIn