Haarlem: stadsbrede vuist tegen corona

januari 2021

Het Actieplan Detailhandel en Horeca Haarlem, waarover Stad & Courant al eerder berichtte, is klaar! Ondernemers en vastgoedeigenaren hebben de beschikking over maar liefst 76 concreet uitgewerkte acties om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Op 20 januari jongstleden trapten ze de uitvoering ervan samen met de gemeente af. De bijeenkomst stond helemaal in het teken van elkaar helpen om ook van de realisatie een groot succes te maken.  

Behoefte aan actie

De gemeente Haarlem besloot vanwege de coronacrisis om niet zoals gepland haar detailhandelsbeleid te actualiseren, maar een concrete, gebiedsgebonden en actiegerichte aanpak te ontwikkelen. Andere tijden vragen immers om andere oplossingen en de behoefte van horeca- en detailhandelondernemers aan adequate en snelle ondersteuning is erg hoog. Er werd gekozen voor een concreet actieplan voor de acht hoofdwinkelgebieden (oftewel: de hoofdwinkelstructuur) in Haarlem. Het actieplan neemt de actuele situatie als uitgangspunt en richt zich op het beperken van de gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast draagt het bij aan het scheppen van voorwaarden voor aantrekkelijke en toekomstbestendige winkelgebieden op de langere termijn.

”Door de terrasverruiming is de stad leuker geworden. Zou mooi zijn als we dit ook na corona kunnen behouden.”

– Hildo Makkes, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Haarlem 

In gesprek met de stad

Stad & Co begeleidde het totale proces, van het verzamelen van de input tot het schrijven van het actieplan. 269 ondernemers en vastgoedeigenaren vertelden welke impact corona op hun business heeft en spuiden hun wensen, ideeën en prioriteiten. Daarnaast interviewden we ruim 200 bezoekers over verbeterpunten en –kansen die zij zien. Alle suggesties en zorgen die we ophaalden, toetsten we vervolgens in online bijeenkomsten met alle stakeholders. Zo ontstond een realistisch en praktisch uitvoerbaar actieplan.

Focus in Haarlem

De focus in het actieplan ligt op economische vitaliteit, aanbod, promotie en marketing, samenwerking en communicatie, veiligheid en inrichting, onderhoud van de openbare ruimte en bereikbaarheid. In totaal zijn er 76 concrete acties geformuleerd. Hiervan zijn 8 acties stadsbreed, bijvoorbeeld gericht op een grotere digitale zichtbaarheid van fysieke winkels. Tijdens het definitief maken van het actieplan begonnen meerdere winkelgebieden al acties uit te voeren.

”Het is goed om te zien hoeveel mooie acties en initiatieven zijn ondernomen in deze moeilijke tijd. Als gemeente zetten wij ons graag samen met jullie vol in om onze ondernemers zo goed mogelijk door deze periode heen te laten komen. Zo zetten we Haarlem samen op de kaart.”

Robbert Berkhout, wethouder Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit

Samen sterk

Op 20 januari jongstleden interviewde Pascal Spijkerman van Stad & Co ondernemers en eigenaren uit verschillende gebieden tijdens de kick offbijeenkomst. Doel: kennis uitwisselen en ervaringen delen rond de uitvoering van het actieplan. Hoe wordt er gewerkt, welke tips zijn waardevol voor iedereen en zijn er al eerste resultaten? Initiatieven die aan bod kwamen, waren haarlemsewinkels.nl en het slim inzetten van etalages om klanten bestellingen te laten plaatsen. Ook het belang van communicatie tussen huurders en verhuurders – om deze tijd samen beter door te komen – werd benadrukt.

”Een vastgoedeigenaar moet de 3 B’s op orde hebben: bereidheid, begrip en betrokkenheid. Ook als verhuurder wil je namelijk dat de diversiteit in je straat behouden blijft.”

vastgoedeigenaar, Generaal Cronjéstraat

Helpdesk

Om de uitvoering van het actieplan de komende tijd ook praktisch te blijven ondersteunen, heeft Stad & Co een digitale helpdesk ingericht. Stakeholders die hulp nodig hebben bij het initiëren of uitzetten van acties of niet precies weten waar ze moeten beginnen, kunnen zich bij Charlie Hoge van Stad & Co melden. Alle initiatiefnemers kunnen rekenen op hulp bij het opstellen van een plan van aanpak.

Meer weten?

Benieuwd wat een concreet (corona)actieplan voor uw binnenstad, dorpscentrum of winkel- of horecagebied kan betekenen? Neem dan contact op met Nicole Haas.

Geïnteresseerd in het Actieplan Detailhandel en Horeca Haarlem? U vindt het in onze mediatheek.

meer weten?

 

Nicole Haas

senior adviseur
mail mij     LinkedIn