Haarlem: derde KVO-ster voor winkelgebied Beatrixplein

mei 2019

KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) Beatrixplein werkt al zeven jaar samen aan een schoon, heel en veilig winkelgebied. In mei ontving de werkgroep de welverdiende derde ster!

Vóór de KVO-werkgroep van start ging, was de samenwerking in het gebied minimaal. Een verband of organisatie, zoals een vereniging, ontbrak en er was nauwelijks contact met de gemeente. Adviseur Floor Thomasse zag, vanuit haar toenmalige rol als economisch veldwerker voor Haarlem-Oost, kansen voor het gebied. Er lagen plannen om flink te investeren in woningen met als doel om nieuwe en meer kapitaalkrachtige bewoners naar de Parkwijk – waar het Beatrixplein deel van uitmaakt – te trekken. Daar horen de juiste ‘schone, hele en veilige’ voorzieningen bij. En daarvoor is samenwerking een vereiste.

Resultaten

Inmiddels werken woningcorporatie Pré Wonen, ondernemers, gemeente, bewoners, brandweer en politie alweer zeven jaar samen aan ‘hun gebied’. En met resultaat. Het binnenterrein is aangepakt, het winkelgebied is schoon en er vindt binnenkort groot onderhoud plaats. Ook is er veel meer bewustzijn bij ondernemers over welke factoren van invloed zijn op de aantrekkingskracht van hun winkelgebied. Alle betrokken partijen hebben hun rol en hun verantwoordelijkheid genomen.

Ondernemersvereniging

In 2018 hebben de ondernemers ook de stap gezet om zich weer te verenigen. Ondernemersvereniging Beatrixplein heeft sindsdien plannen gemaakt voor het uitbreiden van het groen in het gebied, feestverlichting aangeschaft en de evenementen in de wijk ondersteund. De lijnen zijn kort, er wordt weer afgestemd met de eigenaar en de gemeente, en de sfeer en onderlinge verhoudingen zijn goed. Met vertrouwen gaat deze KVO op naar de vierde ster!

meer weten?

 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn