Haarlem: Statusupdate actieplan detailhandel & horeca

augustus 2020

Het ‘actieplan detailhandel & horeca’ is in de maak. Een statusupdate vanuit de hoofdstad van Noord-Holland.

Het actieplan beschrijft onder meer hoe de Haarlemse winkelgebieden nu en straks aantrekkelijk kunnen blijven voor inwoners en bezoekers.

Pascal Spijkerman: ‘We maken het plan over de hele linie samen met de stad. Nadat we in juni zijn gestart met een analyse om de kaders en de richting te bepalen, organiseerden we in juli een interactieve verdiepingsbijeenkomst voor ondernemers, vastgoedeigenaren, ambtenaren van de gemeente en andere experts. Met deelsessies via Zoom, zodat we met de brede groep deelnemers ook meteen zoveel mogelijk de diepte in konden gaan. Daarnaast betrokken we ondernemers en vastgoedeigenaren door middel van een online enquête. En bezoekers stelden we vragen door korte interviews op straat. Zo hebben honderden respondenten hun input kunnen leveren’.

Hoofdwinkelstructuur

De verwachting is dat de hoofdwinkelstructuur het hardst wordt getroffen door de crisis. Het plan focust daarom op het centrum, de Generaal Cronjéstraat, de Amsterdamstraat, het Marsmanplein, de Westergracht en de Zijlweg. Ieder gebied krijgt een eigen aanpak, uitgewerkt in concrete, heldere en realistische acties voor de korte en middellange termijn. Het actieplan geeft ook aan wie verantwoordelijk is voor de uitvoering of coördinatie ervan en welke partijen betrokken (moeten) zijn.

”Momenteel zijn we druk aan het analyseren en schrijven. Binnenkort leveren we het conceptplan op en delen we het met de stad voor feedback. We willen vervolgens eind september het definitieve plan gereed hebben. Maar let op, dan komt het allerbelangrijkste natuurlijk nog: de uitvoering van al die goede ideeën! Ook daar zullen we samen de schouders onder gaan zetten.”

-Nicole Haas en Charlie Hoge, projectleiders Stad & Co

Economische visie Haarlem

Onlangs is in Haarlem de economische visie opgesteld. Hierin zijn onder andere de economische langetermijnambities en de strategie van de stad vastgelegd, waar het actieplan op inspeelt. Lees hier meer over de economische visie.

Ook behoefte aan een heldere strategie en resultaatgerichte aanpak voor uw winkel- of horecagebied? Neem dan contact op met Pascal Spijkerman.

Enquêteren samen met gemeente Haarlem!

meer weten?

 

Pascal Spijkerman

partner
mail mij     LinkedIn
 

Nicole Haas

senior adviseur
mail mij     LinkedIn