Haarlem: BIZ voor de binnenstad

maart 2018

De binnenstad van Haarlem is goed georganiseerd. De diverse straatverenigingen komen samen in Haarlem Centraal, via budget uit het ondernemersfonds worden vele projecten mogelijk gemaakt en de Centrum Management Groep komt frequent bijeen om de samenwerking tussen diverse stakeholders in de binnenstad goed te laten verlopen. Maar: het kan altijd beter!

Van reclamefonds naar BIZ

Het Haarlemse centrum wil niet stil blijven staan en heeft mooie ambities geformuleerd voor de komende jaren. Door het opzetten van een BIZ voor de gehele Haarlemse binnenstad wil men de organisatiegraad verder professionaliseren en de samenwerking met diverse partijen bestendigen. Pals Brust, voorzitter BIZ binnenstad Haarlem: “Door samen te werken in een BIZ dragen álle ondernemers bij, in tegenstelling tot het huidige systeem op basis van reclamebelasting. Met de BIZ worden de kosten eerlijker verdeeld en halen we jaarlijks een aanzienlijk hoger bedrag op om te investeren in onze mooie binnenstad!”.

Draagvlak voor ambities

Tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst op 13 februari j.l. werd massaal steun betuigd aan de BIZ. Een prachtige start! De komende maanden zullen tientallen ambassadeurs hun collega-ondernemers informeren over de BIZ. De BIZ Binnenstad Haarlem gaat de komende vijf jaar o.a. investeren in marketing van de stad, evenementen, straatverenigingen, een professionele centrummanager en aantrekkelijke sfeerverlichting in alle straten. Ruim 1100 ondernemers mogen in april/mei 2018 hun stem uitbrengen tijdens de draagvlakmeting. Bij een positieve uitslag wordt de BIZ per 2019 ingesteld in plaats van het huidige ondernemersfonds op basis van reclamebelasting.