Gratis BIZ-hulploket tijdens coronacrisis

april 2020

De afgelopen weken hebben meerdere ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten hun zorgen geuit over de effecten van de coronacrisis op de bedrijveninvesteringszone (BIZ). De huidige door de overheid afgekondigde contactbeperkingen kunnen onbedoeld de continuïteit van BIZ’en in gevaar brengen. Bijvoorbeeld BIZ’en die in 2020 toe zijn aan een herstemming en BIZ’en in oprichting. Met ingang van 2 april 2020 is speciaal voor deze en andere vragen over de BIZ tijdens de coronacrisis een nieuw BIZ-hulploket geopend.

BIZ-hulploket helpt direct

Het BIZ-hulploket is bereikbaar via contact@bizhulploket.nl. Alle vragen en hulpverzoeken worden binnen 24 uur beantwoord. Het BIZ-hulploket is bedoeld voor iedereen die een BIZ bestuurt, erin deelneemt of faciliteert, zoals gemeenten.

Adviseren en monitoren

Het BIZ-hulploket is opgezet om alle Nederlandse BIZ’en te helpen en te adviseren in deze uitzonderlijke omstandigheden. Daarnaast fungeert het loket als monitor om de aard en de omvang van de actuele BIZ-problemen in beeld te brengen. Deze informatie wordt in eerste instantie gebruikt om binnen de kaders van de huidige BIZ-wetgeving goed werkende creatieve oplossingen te vinden. Mochten de contactbeperkingen langer van kracht blijven, dan wordt gekeken of er aanvullende noodmaatregelen vanuit de overheid mogelijk zijn om de continuïteit van BIZ’en te waarborgen. Meer nieuws hierover komt in juni 2020 beschikbaar.

Het BIZ-hulploket is een initiatief van Stad & Co. Dit initiatief is tot stand gekomen in goed overleg met het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat. Het BIZ-hulploket wordt fiscaal-juridisch ondersteund door het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL).