Gent: nieuwe beleidsinstrumenten

januari 2019

Stad & Co is gevraagd om mede uitvoering te geven aan de uitdieping van detailhandels- en horecavisie van de stad Gent. Net als in Nederland maakt de detailhandel en horeca in België een grote verandering door op zowel beleidsmatig als markttechnisch vlak. Deze wijzigingen maken dat de stad Gent onlangs een nieuw plan heeft ontwikkeld dat is vastgelegd in de ‘Visienota Detailhandel en Horeca 2018-2023’. Dit visiedocument verdient echter verder uitdieping om vervolgens door middel van de ruimtelijk en niet-ruimtelijke instrumenten een efficiënte vertaling te maken naar de praktijk.

Vlaamse context

Veel van de veranderingen waarmee met name de detailhandel te maken heeft zijn universeel en vergelijkbaar met Nederland, maar sommige zijn specifiek toe te wijzen aan de Vlaamse context en situatie. Het is daarom ook dat wij in samenwerking met IDEA en BUUR, twee Belgische bureaus, deze opdracht uitvoeren. Zij beschikken over de juiste kennis met betrekking tot de lokale situatie en vooral ook alle ruimtelijke en juridische aspecten. Wij zijn gevraagd om het participatietraject vorm te geven en de niet-ruimtelijke instrumenten te ontwikkelen. Hierbij brengen wij tevens de actuele trends en ontwikkelingen binnen beide branches in kaart.

Praktische uitvoering

Een hele mooie uitdaging waarin we zowel procesmatig als inhoudelijk onze kennis, kunde en ervaring volledig kunnen inbrengen. Vooral als het gaat om het laten participeren van de stakeholders en ze betrokken te maken bij de uiteindelijke vertaling van beleid naar de praktijk. Want uiteindelijk is beleid pas functioneel als het in praktijk wordt toegepast.

De eerste sessie van in totaal drie heeft onlangs plaatsgevonden en heeft veel waardevolle informatie opgeleverd. Betrokkenheid van en draagvlak bij de ondernemers voor de uitvoering van beleid is van wezenlijk belang. Het is een groot compliment aan de stad Gent dat ze dit onderkent en hierin investeert. Door de participatiesessies wordt niet alleen het draagvlak versterkt, maar leveren de stakeholders waardevolle input aan een creatief proces dat moet leiden tot de ontwikkeling van vernieuwende instrumenten van niet-ruimtelijke aard. Instrumenten die naast de standaard ruimtelijke en juridische instrumenten leiden tot een slagvaardige vertaling van de visienota naar de praktijk. En daar gaat het om!

meer weten?

 

Eugène van Gerwen

oprichter en senior adviseur
mail mij     LinkedIn