Gemeente en horeca spreken beheerste verruiming af

mei 2020

Volledige persbericht:

Gemeente en Horeca spreken beheerste verruiming af

Vertegenwoordigers van de horeca in Eindhoven hebben vandaag samen met burgemeester John Jorritsma en wethouder Monique List afspraken gemaakt over hoe de afschaling van de intelligente lockdown in Eindhoven kan worden vormgegeven.

Binnen de reguliere regelgeving vanuit de veiligheidsregio’s, daarin aangestuurd door het kabinet, wil de gemeente ruimte geven aan de horeca en maatwerk leveren. Terrassen mogen groter zijn om horecagasten binnen de 1,5 meter aanpak beter te kunnen bedienen. De Eindhovense horeca wil onderdeel zijn van de oplossing en niet het probleem en heeft voor de horecagebieden in het centrum collectieve plannen gemaakt hoe dat maatwerk er uit kan zien. Al de plannen zijn binnen bij de gemeente en elk plan wordt afzonderlijk beoordeeld, met de intentie om meer ruimte toe te staan dan nu volgens de geldende regels mogelijk is.

De afspraken die zijn gemaakt gelden alleen voor de binnenstad en gelden in principe voor het lopende terrasseizoen. Na 1 juni, eerste dag van horeca openstelling, volgt een evaluatie van de horeca, de gemeente en de hulpdiensten, die kan leiden tot een aanpassing van de regelgeving, zoals opschaling. Ook worden de ervaringen in het centrum gebruikt om de regelgeving voor de horeca buiten het centrum te verruimen. Tot die tijd geldt de lopende regelgeving.

Tijdens de eerste openingsdag zal een gezamenlijk team van horeca en gemeente de drukte monitoren om snel maatregelen te kunnen treffen. Horeca en gemeentelijke handhaving trekken nauw met elkaar op, waarbij speciale aandacht is voor groepsvorming op de terrassen.

Zowel gemeente als horeca hopen op een goed verloop van de eerste openingsdag. De belangrijkste deviezen zijn nog steeds, ‘vermijd drukte, blijf zoveel mogelijk thuis, houdt anderhalve meter afstand’, allemaal voor een veilige binnenstad. Bezoekers die toch de stad in gaan, wordt geadviseerd een plekje op het terras te reserveren, om zo lange wachtrijen en samenscholingen te voorkomen. Alleen een goed verloop op 1 juni, maakt de kans groter om in de komende tijd een ruimere facilitering van de horeca mogelijk te maken.

Vragen over het persbericht?
Gemeente Eindhoven:
Thijs van Son, woordvoerder burgemeester Jorritsma – 06 2001 3685 / t.van.son@eindhoven.nl

Horeca Eindhoven:
Ruud Bakker: 06 5316 1606
Alexander Holterman: 06 53525581