Investerings-
fondsen

Een investeringsfonds stelt ondernemers en/of vastgoedeigenaren in staat om samen extra te investeren in kwaliteitsverbetering van het gebied waarin hun bedrijf en/of eigendom ligt. Met het fonds kunnen ze gezamenlijke ambities, plannen en doelen realiseren.

Samen investeren

Aan wensen en behoeften is er meestal geen gebrek in centrumgebieden en op bedrijventerreinen. Denk maar aan onderwerpen als veiligheid, profilering, bereikbaarheid, verduurzaming of leegstandsbestrijding. Budget is echter vaak een stuk lastiger te ‘mobiliseren’. De oprichting van een eigen investeringsfonds maakt het mogelijk om extra ambities te realiseren. Zo’n fonds is een aanvulling op de private bestedingen en de overheidsinvesteringen in het gebied en geldt voor alle niet-woningen in een gebied. Deelname is altijd verplicht, waardoor iedereen mee-investeert.

Drie vormen

Nederland kent drie typen investeringsfondsen, met verschillende financiële grondslagen: reclamebelasting, een opslag op de onroerendezaakbelasting (OZB) en een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Investeringsfondsen groeien in aantal en evolueren van een lokaal antwoord op freeriding naar een gemeentebreed instrument voor economische samenwerking.

Stad & Co is uitstekend thuis in elk fonds. We adviseren en ondersteunen met raad en daad bij oprichtingen, evaluaties en verlengingen. Onze antenne staat permanent afgesteld op stevig draagvlak, gezamenlijk eigenaarschap en maximale betrokkenheid.

FAQ

    Waarom zou ik investeren via een investeringsfonds?

 

Een investeringsfonds stelt u als ondernemer en/of vastgoedeigenaar in staat om extra te investeren in uw eigen omgeving. Het budget dat u gezamenlijk bij elkaar brengt, kunt u aanwenden voor ieder doel dat u samen belangrijk vindt. Dit kan van alles zijn, zolang het aanvullend is op de overige overheids- en private investeringen in uw gebied. Waar hecht u belang aan? Lobby, positionering, veiligheid of ontmoeting?

    Welk fonds past het best bij mijn gebied?

 

Welk fonds (reclamebelasting, opslag op de OZB of een BIZ) het best bij uw gebied past, is maatwerk. Het hangt af van uw ambitie, de uitdagingen in het gebied, de beoogde deelnemers en de gebiedsafbakening. Stad & Co is (zeer) ervaren) met alle vormen investeringsfondsen en kan in iedere situatie adviseren over de beste keuze. In alle gevallen geldt: samen investeren, is samen profiteren!

    Hoe krijg ik de ondernemers en/of vastgoedeigenaren in mijn gebied mee?

 

Voor een succesvol investeringsfonds is het belangrijk dat er zoveel mogelijk stakeholders ‘ja’ zeggen en input geven of meedenken over de doelen en activiteiten van het fonds. Actieve en enthousiasmerende communicatie - tussen alle betrokken stakeholders en hun achterban - is daarbij van groot belang. De ervaring leert dat ambassadeurs en vertrouwen in de kartrekkers van het fonds cruciale succesfactoren zijn. Wij kunnen u op alle vlakken helpen en begeleiden met adviezen, tips en tools bij het creëren van draagvlak.

    Wat zijn de risico’s van een investeringsfonds?

 

De haalbaarheid van het oprichten of verlengen van een investeringsfonds is afhankelijk van de volgende factoren die de uitkomst (sterk) kunnen beïnvloeden: 

* Wel/niet (goed) volgen van de wettelijke procedures; 

* (On)voldoende investeren in draagvlak door ondernemers en/of vastgoedeigenaren te (weinig te) informeren en te enthousiasmeren;  

* Voorkomen of verminderen van de impact van negatieve campagnes van ondernemers en/of vastgoedeigenaren door proactieve, transparante communicatie en het voeren van goede, eerlijke gesprekken.  

    Kan Stad & Co gemeentelijke taken rond het oprichten of verlengen van een investeringsfonds (gedeeltelijk) overnemen?

 

Ja, Stad & Co kan gemeenten ondersteunen door taken in het proces over te nemen. Denk aan: controleren van WOZ-lijsten, opstellen van uitvoeringsovereenkomst(en) en verordening(en) (inclusief SLA en conform wetgevingseisen), opstellen van (concept) college- en raadsvoorstellen en voorbereiden en organiseren van de formele draagvlakmeting inclusief stemreglementen.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact op met Marlot van Dijken.

Projecten

Versterken samenwerking binnenstad Veenendaal

 

Advisering Ondernemersfonds Alkmaar

 

Oprichting en verlenging BIZ Haarlem Binnenstad

 

Oprichting BIZ Almere Buiten

 

Verkenning ondernemersfonds Oirschot

 

Herstemming BIZ De Trompet en Heemskerk Centrum

 

Samen bereiken we (Zoeter)meer  

 

Nieuwsgierig geworden?

 

Marlot van Dijken is expert op het gebied van ondernemersfondsen en vertelt u graag meer.
Mail Marlot