Gebiedsidentiteit
& positionering

De gebiedsidentiteit en -positionering spelen een grote rol in hoe mensen plekken ervaren en waarderen. Vinden ze het er aangenaam? Inspirerend? Relaxed? Of juist spannend? Nuttige informatie om te hebben en om op te kunnen (bij)sturen in centrumgebieden.

Zelfkennis

Wat maakt plekken aantrekkelijk en ‘sticky’? Bijna altijd gaat het om een combinatie van fysieke kenmerken en psychologische kernwaarden. Harde en zachte factoren. Historische dwaalstraatjes en een dorpse sfeer. Spannende architectuur en van a tot z meedenken. Weten ‘wie je bent en wie je wilt bedienen’ als centrumgebied maakt het mogelijk om specifieke pluspunten te koesteren en te accentueren, en om kansen (en bedreigingen) snel te herkennen. Zelfkennis in de vorm van een heldere gebiedsidentiteit helpt ook bij afwegen, kiezen en besluiten, bijvoorbeeld bij een herinrichting. Het is immers duidelijk wat wel en niet ‘past’.

 

Vertrekpunt

Positioneren gaat nog één stap verder en is gericht op het onderscheiden van uw gebied van andere plekken. Voor de samenwerkende partijen levert een positioneringstraject een helder en verhelderend vertrekpunt op voor een visie, actieplan of marketingcommunicatieplan. Bijvoorbeeld doelgericht werven van nieuwe ondernemers, aantrekken van nieuwe functies of versterken van bezoekersrelaties wordt een stuk eenvoudiger met een scherp beeld van uw positie in de perceptie van uw doelgroep(en).

Stad & Co heeft een succesvolle eigen methodiek voor het vaststellen van een gebiedsidentiteit en/of positionering, en levert u altijd het ‘verhaal van uw gebied’ op. Te gebruiken als inspiratie en leidraad. Het proces zelf verhoogt de onderlinge verbinding, het bewustzijn en de betrokkenheid van alle spelers bij het gebied.

FAQ

    Wanneer is een identiteits- en/of positioneringstraject iets voor mij?

 

Voor ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten uit centrum- of winkelgebieden die onvoldoende weten waar ze voor staan, geen gedeelde toekomstvisie hebben of moeite hebben met het maken van (strategische) keuzes kan het boven water halen van de gebiedsidentiteit en het claimen van een onderscheidend profiel kansen bieden.

    Waarop baseert Stad & Co de identiteit van mijn centrum- of winkelgebied?

 

De identiteit van uw gebied ligt besloten in de cultuurhistorie, ligging en afbakening, ruimtelijke elementen zoals bebouwing en groen, landmarks zoals erfgoed, de functies en activiteiten. Ook de gebruikers – ondernemers, bewoners, bezoekers en overige stakeholders – hun gedrag en waardeoriëntaties zijn veelzeggend. Als er al iets specifiek is dat kan worden gebruikt bij het bepalen van de identiteit, dan zijn het vaak persoonlijke verhalen van mensen uit uw gebied, een opvallende ondernemer of een bijzonder aanbod. Maar soms gaat het ook om ongrijpbare elementen zoals een sfeer die feilloos wordt herkend door mensen met dezelfde waardenset. Echter is de identiteit van een gebied niet permanent en aan veranderingen onderhevig. Bijvoorbeeld doordat de bestemming, het publiek of het type inwoner verandert. De kunst is om tijdig in te spelen op ontwikkelingen.

    Wat zijn de stappen die Stad & Co samen met ons doorloopt?

 

Stad & Co heeft een eigen methodiek voor het vaststellen van de identiteit en positionering van gebieden ontwikkeld. In onze aanpak is een eigen en herkenbaar ‘verhaal van uw gebied’ het doel. De adviseurs van Stad & Co brengen samen met u en andere belanghebbenden het onderscheidende en ‘eigen’ karakter van uw gebied in kaart door uw gebied ter plekke te verkennen en verhalen en voorkeuren van alle stakeholders te verzamelen. Het voeren van een aantal verdiepende gesprekken en het uitzetten van een enquête vergroten onze kennis van de situatie. Een uitgebreide documenten- en SWOT- analyse en één of meerdere werksessie(s) zijn vervolgens de sleutel in het proces. Onze methode is op maat, bottom-up, resultaatgericht en energiek. Op deze manier kan iedere stakeholder zijn of haar best mogelijke bijdrage leveren.

    Wat levert een identiteits- en positioneringstraject mij op?

 

Er zijn verschillende resultaten denkbaar, afhankelijk van uw vraag en wens. De vastgestelde gebiedsidentiteit en positionering kunnen door vertaald worden naar een gebiedsvisie en –strategie en uitvoeringsplan. Een lokaal uitvoeringsplan heeft een hogere slagingskans als deze niet wordt ‘bedacht’, maar zijn basis vindt in de karakteristieke eigenschappen en waarden van een gebied. 

Ook kunnen de uitkomsten worden ingezet om een creatief concept (voorzien van een herkenbare huisstijl), marketingcommunicatieplan en/of een praktische toolbox te laten ontwikkelen voor uw gebied. Deze bieden het collectief en de individuele ondernemers en/of vastgoedeigenaren voldoende handvatten om zelf stappen te zetten. Een adequate inzet van alle aangereikte middelen maakt het gebied een herkenbare plek waar bezoekers, ondernemers en bewoners trots op zijn en waar ze in willen investeren zowel economisch, sociaal en cultureel.

Positioneren is nooit het einddoel, maar helpt bij het vaststellen en uitvoeren van een gemeenschappelijke strategie en uiteindelijk meer bezoekers voor uw gebied, verbetering van de openbare (verblijfs)ruimte en een gerichtere kijk op de lokale branchering.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact op met Farzad Ghaus.

Projecten

Onderscheidend en toekomstbestendig Oud Urk

 

Positionering en samenwerking Baarn Centrum

 

Positionering winkelgebieden Den Helder

 

Streetbranding De Gijsbrecht van Amstelstraat

 

Internationale positionering Vestdijk

 

Streetbranding Beethovenstraat Amsterdam

 

Nieuwsgierig geworden?

 

Farzad Ghaus is expert op het gebied van gebiedsidentiteit en -positionering en vertelt u graag meer.
Mail Farzad