Gebiedsmanagement

Professioneel gebiedsmanagement betekent doelgericht mensen enthousiasmeren, partijen verbinden, belangen stroomlijnen, projecten coördineren en ambities realiseren. Goed gebiedsmanagement máákt het verschil tussen intenties en resultaten.

Stuurmanschap

Publiek-privaat samenwerken in centrum- en winkelgebieden vergt naast visie en daadkracht ook goed stuurmanschap. Zeker als er veel stakeholders actief zijn, grote belangen of krachtsverschillen spelen of als kaders en omstandigheden wijzigen, kan het ingewikkeld zijn om collectief plannen te maken en uit te voeren. Een ‘boven de partijen’ staande gebiedsmanager of professionele centrumorganisatie die verantwoordelijk is voor het gebiedsmanagement, maakt dan een wereld van verschil.

Van advies tot uitvoering

Een gebiedsmanager of gebiedsmanagementorganisatie neemt met gezag en inzicht beslissingen, initieert en coördineert acties en steekt soms ook zelf de handen uit de mouwen. Een stevige gebiedsmanagementorganisatie vertegenwoordigt alle stakeholders in het gebied. Stad & Co kan helpen het gebiedsmanagement – vanuit een (langetermijn)visie – naar een hoger niveau te tillen door uw organisatie op strategisch niveau te adviseren of begeleiden. Ook heeft Stad & Co zelf gebiedsmanagers in huis die 100% op maat werken. We vullen de functie in nauwe samenspraak in maar brengen altijd ‘onszelf’ mee. Zonder klik gaan we niet aan de slag. Eenmaal aan het werk, zijn we koersvast, verbindend, gedreven én empathisch.

FAQ

    Hoe weet ik dat wij gebiedsmanagement nodig hebben?

 

Plannen die zich blijven opstapelen zonder dat de uitvoering op gang komt of die alleen met veel trek- en duwwerk op de rit blijven, zijn vaak een aanwijzing dat er iets mis is, of mist. De oorzaken kunnen heel divers zijn: onvoldoende draagvlak, te weinig gevoelde urgentie, actieve of latente weerstand, geen leiding, afwezige stakeholders. Een professionele gebiedsmanagementorganisatie of een gebiedsmanager voegt in alle gevallen waarde toe, door waar nodig mensen te mobiliseren, belemmeringen weg te nemen en manco's in te vullen.

    Wie stuurt de gebiedsmanager aan?

 

Idealiter stuurt het publiek-private samenwerkingsverband in het gebied, waarin alle relevante stakeholders zijn vertegenwoordigd, de gebiedsmanager aan. Dit kan de zogeheten gouden driehoek (ondernemers, eigenaren, gemeente) of gouden cirkel (driehoek plus cultuursector) zijn, maar ook (combinaties van) afgevaardigden van de ondernemersvereniging, de BIZ, de (organisatie van) vastgoedeigenaren en/of de gemeente.

    Wat is het verschil tussen een kwartiermaker en een gebiedsmanager?

 

Strikvraag! Dat is er volgens ons niet. Een kwartiermaker is net zoals een gebiedsmanager verantwoordelijk voor het gebiedsmanagement, staat ‘boven de partijen’, neemt met gezag en inzicht beslissingen, initieert en coördineert acties en steekt zelf ook de mouwen uit de handen. Oftewel: beiden geven vanuit een gezamenlijke visie richting en leiding aan alle relevante ontwikkelingen in en rond het gebied.

    Hoe financier(en) ik/we gebiedsmanagement?

 

Hier bestaan verschillende vormen voor. De gemeente financiert veruit in de meeste gevallen het gebiedsmanagement, oftewel het loon of de inhuur van de gebiedsmanager. Het kan echter ook anders, bijvoorbeeld door deze kosten gezamenlijk te dragen. In gebieden waarin een zogeheten ‘gouden driehoek’ (samenwerkingsverband tussen ondernemers, eigenaren en gemeente) actief is, komt dit onder andere voor. In alle gevallen geldt: een helder functieprofiel, goed ingekaderde rol en een duidelijk takenpakket van de centrumcoördinator bevorderen over en weer juiste verwachtingen en dragen bij aan bevredigende resultaten.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact op met Eugène van Gerwen.

Projecten

Binnenstadsmanagement Leeuwarden 2.0

 

Versterken samenwerking binnenstad Veenendaal

 

Gebiedsmanagement Beursplein Utrecht

 

Versterking samenwerking Spakenburg Centrum

 

Verbinder en adviseur ondernemersverenigingen binnenstad Eindhoven

 

Centrummanagement Wervershoof

 

Nieuwsgierig geworden?

 

Eugène van Gerwen is expert op het gebied van gebiedsmanagement en vertelt graag meer.
Mail Eugène