Enschede: De binnenstad als proeftuin

oktober 2022

Enschede: sinds jaar en dag dé winkelstad van Oost-Nederland, en een bruisende studentenstad. Twintig jaar investeren in de binnenstad heeft zijn vruchten afgeworpen. De bezoekerscijfers vertoonden jarenlang een stijgende lijn en leegstand bestond nauwelijks in het centrum. Naast alle kansen die werden ingekopt, bleven er ook een stel onbenut. Hiervoor schakelde de gemeente Enschede Stad & Co in. Met als vraag of we – in opdracht van de gemeente en samen met de binnenstadspartners – een richtinggevende en integrale Ambitie en Actie Agenda voor de Enschedese binnenstad wilden opstellen.

Stip op de horizon   

Adviseurs Peter van Gool en Marius Drissen stroopten de mouwen op. Peter: ‘Papier is geduldig, maar de praktijk niet. De kunst is om van plannen naar uitvoering te komen, een van onze expertises. De gemeente Enschede had in de afgelopen jaren al heel veel werk verzet, en ook de stakeholders in het centrum daar al regelmatig bij betrokken. Er lagen visies, beleidsdocumenten en plannen. Toch bleek het moeilijk om op basis daarvan gezamenlijk acties te bepalen, een taak- en rolverdeling te maken en activiteiten te prioriteren. Ook ontbrak er een heldere en voor iedereen inspirerende stip op de horizon.’ 

Concrete agenda 

De gemeente vroeg Stad & Co die stip te schetsen op basis van ‘alles wat er al lag’ en een concrete actieagenda op te stellen. Peter:

De focus lag op vernieuwende inzichten bieden en een aanpak ontwikkelen voor de korte en middellange termijn waarmee alle partijen van start kunnen.

Welkom in de proeftuin 

Na bestudering van de aanwezige stukken, en ondersteund door gesprekken die we parallel voerden, doemde al snel de gedachte van krachtige, integrale binnenstedelijke samenwerking op. Het concept van de binnenstad als gezamenlijke proeftuin sloot feilloos aan bij zowel het DNA van Enschede, als bij de mogelijkheden van zo’n breed – interdisciplinair – samenwerkingsverband. In de proeftuin wordt er op vier gebieden geëxperimenteerd en onderzocht wat werkt en wat niet werkt. Deze domeinen zijn: basis op orde, experiment & innovatie, ontmoeting & verbinding en groei & transformatie. In de proeftuin, c.q. in de binnenstedelijke samenwerking, wisselen de partners actief ideeën, initiatieven, kennis en ervaringen uit. De reacties van bewoners en bezoekers vormen de toets.  

Stem van Enschede  

Om zoveel mogelijk draagvlak te creëren voor de Ambitie en Actie Agenda en voor ‘de proeftuin’ als stip op de horizon, was het betrekken van de stad cruciaal in het proces. Inwoners, ondernemers en bezoekers konden daarom ook via De Stem van Enschede – een online participatieplatform – input geven en concrete ideeën inbrengen. Hieruit zijn uiteindelijk 33 ideeën gedestilleerd, waarop meer dan 3.000 is gestemd. Het plan is om de beste 10 ideeën op korte termijn uit te voeren. Verder zijn de binnenstadpartners uitgebreid gepolst in een bijeenkomst. Ook is er – ter inspiratie – een serie typisch Enschedese verhalen aan de agenda toegevoegd.   

Unaniem  

De Ambitie en Actie Agenda is inmiddels unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. Ook hebben 6 binnenstadpartners (VHSE, Winkelhart, Enschede Promotie, Strategisch Cultuurberaad, de marktbond en PKvV (koepelorgaan van studentenverenigingen) hun handtekening eronder gezet.

Het ambitie- en actieplan voor onze binnenstad heeft de binnenstadspartijen meer met elkaar verbonden en trekt ook nieuwe partners aan die bij willen dragen aan de realisatie ervan.

-Laura Tuller-van de Pol, senior beleidsadviseur Strategie en Beleid, team economische zaken

Meer weten?

Ook op zoek naar hulp of ondersteuning bij het concretiseren van visie of beleid voor uw binnenstad? Lees hier meer over wat we voor u kunnen betekenen. Direct contact kan natuurlijk ook, stuur Peter van Gool een mail om meer te weten te komen over dit project

meer weten?

 

Peter van Gool

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Marius Drissen

senior adviseur
mail mij     LinkedIn