Eindhoven: wijkcentra professionaliseren door innovatieve aanpak

mei 2024

Brede samenwerkingsverbanden opzetten in binnensteden, centrumgebieden en dorpskernen gebeurt inmiddels al tientallen jaren. Maar eenzelfde impact maken met professionele vereniging van een gebied buiten het centrum? Dat lijkt soms nog in de kinderschoenen te staan. In Eindhoven neemt de 'Federatie Ondernemers Eindhoven' (FOE) het initiatief. Het doel: de vitaliteit van de wijkcentra versterken!

In veel wijkcentra is sprake van leegstand en een afnemend winkelaanbod terwijl dit juist plekken zijn die voor de leefbaarheid van de wijk heel belangrijk zijn. Hoe zorg je ervoor dat wijkwinkelcentra aantrekkelijk blijven, met de tijd mee gaan en zich ontwikkelen? De FOE en de ondernemers van verschillende wijkcentra voelen de urgentie en zoeken de samenwerking op. Stad & Co is ingeschakeld om na te denken over een oplossingsrichting die Eindhovense wijkcentra versterkt én verenigt.  

Lokale uitdagingen samen aanpakken 

Eén centrale uitvoeringsorganisatie is het antwoord. Binnen deze organisatie bundelen de lokale eigenaren en ondernemers van verschillende wijkwinkelcentra hun kracht met de gemeente. Net zoals de binnenstedelijke ondernemers dat doen in de vorm van bijvoorbeeld een ‘Bureau Binnenstad’. 

Organisatiegraad professionaliseren 

De nieuwe uitvoeringsorganisatie voor Eindhovense wijkcentra richt zich op de uitvoering van een meerjarenactieprogramma, dat vanuit de individuele centra is samengesteld en centraal wordt aangestuurd. Het hoofddoel is het versterken en professionaliseren van de organisatiegraad.  Dit programma geeft antwoord op verschillende vragen, zoals: wat past er bij het centrum? Wat is de gemeenschappelijke ambitie? En welke acties zijn hieraan gekoppeld? De kern van deze aanpak is het behouden van een aantrekkelijk en divers winkelaanbod, een kwalitatieve publieke ruimte en een versterking van de lokale leefbaarheid. Betrokkenheid en verbondenheid van ondernemers in het gebied is doorslaggevend voor het behalen van succes. 

Van start aan het Franz Leharplein  

De ondernemers aan het Eindhovense Franz Leharplein zijn een voorbeeld van lokale krachtenbundeling. Ze hebben gezamenlijk een stichting opgericht en plannen gemaakt voor het opzetten van een bedrijveninvesteringszone (BIZ). De agenda is ambitieus en richt zich op concrete verbeteringen zoals vergroening, sfeerverlichting en het schoonhouden van het gebied. Maar deze inspanningen komen niet alleen van ondernemers, ze worden ondersteund door een groep zeer betrokken buurtbewoners. Zo hebben zij een ‘clean-up-team’ gevormd dat bijna dagelijks het gebied schoonhoudt van zwerfaval. 


Foto: Clean-up-team Franz Leharplein, met initiatiefnemer Doortje van der Kraan boven op de container.

Met de samenwerking beogen de ondernemers niet alleen bij te dragen aan fysieke opfrissing in het gebied, maar ook aan een sterker gevoel van gemeenschap en veiligheid voor bezoekers, ondernemers en omwonenden.  

Inspiratie, motivatie en actie 

Gezamenlijke inspanningen en betrokkenheid van lokale ondernemers, bewoners en de gemeente zijn cruciaal voor het toekomstbestendig maken van gebieden, óók buiten de binnenstad. De aanpak aan het Franz Leharplein dient als inspiratie voor andere gebieden. Niet alleen om achteruitgang of verloedering te voorkomen, maar ook om samen te bouwen aan een omgeving die bezoekers en bewoners aantrekt én behoudt.  

De centrale uitvoeringsorganisatie van de wijkcentra staat model voor deze innovatieve vorm van publiek-private samenwerking, met een heldere boodschap: samen staan we sterk.    

Meer weten over het professionaliseren van centrumorganisaties? Neem dan contact op met Eugene van Gerwen 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief & blijf op de hoogte van onze activiteiten en projecten.

*  Website URL

meer weten?

 

Eugène van Gerwen

oprichter en senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Karin van Vliet

senior adviseur
mail mij     LinkedIn