Eindhoven: Niet praten, maar doen, Binnenstadsdeal 2022-2024

december 2022

De tijd van over dingen praten, is voorbij. In ieder geval in Eindhoven. Hier hebben alle binnenstadspartners zich gecommitteerd aan samen DOEN. That’s the deal! Samen ontwikkelden ze al eerder de Binnenstadsvisie Eindhoven en pakten ze de coronacrisis aan. Dit jaar stelden ze een nieuwe gezamenlijke agenda op: de Binnenstadsdeal 2022-2024. Bomvol ambities en plannen. Weten wat Eindhoven de komende twee jaar gaat doen?

Nú dingen doen  

De Eindhovense binnenstad is op een unieke manier georganiseerd: fijnmazig en bottom-up. Door veel en goed overleg tussen alle belanghebbenden ontstaan er veelvuldig creatieve en innovatieve oplossingen. De aanpak van de coronacrisis is er goed voorbeeld van. Ondernemers, gemeente en andere partijen intensiveerden begin 2020 hun samenwerking en ontwikkelden vliegensvlug het actieplan De ‘nieuwe’ binnenstad. Maar ook na de coronacrisis is er behoefte aan concrete acties. Eindhoven heeft daarom niet gekozen voor de ontwikkeling van een nieuwe Binnenstadsvisie, gericht op het bevorderen van langetermijneffecten, maar voor een Binnenstadsdeal die focust op de korte termijn.

Vier thema’s  

De Binnenstadsdeal bestaat uit vier thema’s die zijn uitgewerkt in gezamenlijke ambities en acties: 1. aantrekkelijk verblijfsklimaat, 2. onderscheidend aanbod, 3. bereikbaarheid en mobiliteit, 4. transformatie op lange termijn. Voor de uitvoering van de acties (en dus de realisatie van de ambities) moeten alle partijen die actief zijn in de binnenstad nauw samenwerken. Ze verbinden zich aan elkaar, ze stellen capaciteit en middelen beschikbaar en ze maken hun eigen succes deels afhankelijk van het collectieve succes. Ieder kwartaal is er bestuurlijk overleg en werken themawerkgroepen de acties verder uit, waardoor voortgang is gewaarborgd.

De binnenstad staat aan de vooravond van een grote transitie. Van een gebied waar vooral gewinkeld en gerecreëerd wordt naar een gebied waar aandacht is voor alle functies: wonen, winkelen, werken en recreëren. We zetten in op een transformatie naar een aantrekkelijke en leefbare binnenstad met voldoende maatschappelijke voorzieningen voor het groeiend aantal inwoners.

– Bestuursakkoord Eindhoven 2022 – 2026, juni 2022

Draagvlak, uitwerking en coördinatie  

De gemeente is de projectleider en penvoerder van de Binnenstadsdeal. Stad & Co is regisseur van de binnenstedelijke samenwerking en heeft de deal vorm en inhoud gegeven. Eugène van Gerwen: ‘Wij staan in nauw contact met de ondernemers in de binnenstad, die zijn vertegenwoordigd in Stichting Binnenstad Eindhoven. Hierdoor konden we hen goed laten aanhaken, veel inhoudelijke input verzamelen en aan organisatorisch draagvlak bouwen voor de deal. De komende twee jaar blijven we betrokken bij de realisatie van het werkplan waarin de acties, het tijdspad en de budgettering in detail worden uitgewerkt. Ook in de uitvoering blijven we zorgen voor organisatorisch en financieel draagvlak en zijn we betrokken bij de coördinatie en realisatie van acties. In de zomer van 2024 evalueren we gezamenlijk. Dan beoordelen we ook of de tijd rijp is voor een nieuwe Binnenstadsvisie.’

Op het Podium

De Binnenstadsdeal 2022 – 2024 werd getekend op de tweede editie van het succesvolle binnenstadsevenement Op het Podium voor de ondernemers en andere stakeholders, georganiseerd door Stad & Co. De nieuwe binnenstadwethouder Monique Esselbrugge, Stichting Binnenstad Eindhoven (SBE), Basisinfrastructuur Cultuur, citymarketingorganisatie Eindhoven365, gemeente Eindhoven, NS, Hermes OV en Brainport Bereikbaar zetten hun handtekening. Daarna werd de daad bij het woord gevoegd en was er van alles te doen. GLOW Eindhoven presenteerde de programmering 2022 en er waren previews van de sfeerverlichting en het nieuwe feestdagenconcept Wrap up the Year. Op het Podium vindt ieder kwartaal plaats en is dé gelegenheid om bij te praten en elkaar te ontmoeten in de Eindhovense binnenstad.

Meer weten?

Meer weten over de binnenstedelijke samenwerking in Eindhoven of de Binnenstadsdeal 2022 – 2024? Stuur dan een mail naar Eugène van Gerwen. Ook behoefte aan concrete acties voor de korte termijn of een nieuwe of herijkte gebiedsvisie? Kijk dan hier.

Bram Saeys

meer weten?

 

Eugène van Gerwen

oprichter en senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Lars Fassbender

adviseur
mail mij     LinkedIn