Eindhoven: MKB-Deal gastvrije winkelgebieden

december 2020

Gemeente Eindhoven heeft een MKB-Deal binnengesleept voor het initiatief MKB Participeert.  Eindhoven krijgt 350.000 euro om mkb-ondernemers te helpen versneld te digitaliseren. Naast digitalisering gaat het om het bevorderen van ‘menselijk kapitaal’. Het versterken van gastvrijheid en klantgerichtheid in winkelgebieden speelt hierin een belangrijke rolFontys Hogeschool gaat samen met Stad & Co de behoeften onder mkb-ondernemers onderzoeken en een trainingsprogramma op maat ontwikkelen op het gebied van gastvrijheid. 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil via de MKB-Deals passende initiatieven versterken van provincies en gemeenten voor het zogeheten brede mkb. Eindhoven zet in op het beter koppelen van vragen van ondernemers aan de kennis en kunde die in de (Brainport)regio voorhanden isOok stimuleert Eindhoven kennisoverdracht tússen ondernemers. 

“Als overheden moeten we het mkb koesteren. Zeven van de tien banen in het bedrijfsleven zijn er dankzij het mkb. En op hen gaan we onze nationale economie en onze lokale gemeenschap na corona weer opbouwen.”

–staatssecretaris Mona Keijzer

Investeren in gastvrijheid

Als gevolg van corona is het voor winkelgebieden nóg belangrijker om meerwaarde te bieden ten opzichte van online winkelen. Gastvrijheid speelt daarin een sleutelrolAls onderdeel van de Eindhovense MKB-Deal start Stad & Co daarom samen met Fontys Hogeschool Economie en Communicatie het project Gastvrije Winkelgebieden op. De focus hierbij ligt op de Eindhovense binnenstad en wijkwinkelcentrum WoensXL. 

“Studenten van Fontys Hogeschool gaan met ondernemers in gesprek om duidelijk te krijgen waar behoefte aan is. Op basis daarvan gaan we een programma ontwikkelen waar mkb’ers op kunnen intekenen.”

-Paul van Nunen, directeur Brainport Development Eindhoven

Wijze lessen

Eindhoven nam in 2018 al deel aan de landelijke pilot Gastvrije Binnenstad, ontwikkeld en uitgevoerd door Stad & Co, in samenwerking met INretail en Detailhandel Nederland. Voor MKB Participeert maakt Stad & Co gebruik van de relevante kennis en ervaringen uit deze pilot. Daarnaast wordt voortgebouwd op recent onderzoek uitgevoerd door Fontys en BRO naar de toekomstbestendigheid van WoensXL. Tijdens het traject wordt kennisdeling tussen de binnenstad en WoensXL gestimuleerd. 

Prikkelen

Studenten van Fontys starten met een gastvrijheidsnulmeting én een onderzoek naar de wensen en behoeften van mkb-ondernemers in de twee gebieden. Stad & Co ontwikkelt vervolgens een programma op maat waarmee zowel het bewustzijn als de vaardigheden van ondernemers op het gebied van gastheerschap wordt verhoogd. Stad & Co speelt waar mogelijk in op de actualiteitZo kunnen ondernemers, medewerkers en city hosts ingezet worden om ook in coronatijd te zorgen voor veilige én welkome winkelgebieden. Dit laatste doet de binnenstad al succesvol en via dit project wordt dit verder uitgebreid. 

Meer weten? 

Meer weten over gastvrijheid? Bezoek de gastvrije stad of stuur een mail naar Nicole Haas van Stad & Co. 

meer weten?

 

Nicole Haas

senior adviseur
mail mij     LinkedIn