Spakenburg centrum: Een wensbeeld voor het Spuiplein en omgeving

september 2022

Het Spuiplein - inclusief de zaterdagmarkt - is een belangrijke plek voor ontmoeting en hét visitekaartje van het dorp Spakenburg. Maar op dit drukste deel van het centrum wordt ook stevig geconcurreerd om de schaarse ruimte. De gemeente Bunschoten Spakenburg heeft Stad & Co om advies gevraagd. Samen met Overlant Landschapsarchitecten ontwikkelden we een inspirerend toekomstbeeld voor het Spuiplein en de omgeving.

Nieuwe dynamiek

Elke zaterdag is het een drukte van belang op het Spuiplein in het centrum van Spakenburg. De zaterdagmarkt staat regionaal hoog aangeschreven. Marktlieden bieden er niet alleen verse producten aan, de markt is ook een belangrijk onderdeel van de sociale infrastructuur in het dorp. Door de coronamaatregelen hanteerde de gemeente Bunschoten-Spakenburg een alternatieve –ruimere – opstelling voor de markt. De tijdelijke indeling, met een andere verhouding tussen ‘markt’ en horeca, zorgde voor een nieuwe dynamiek. De gemeente wil het moment graag aangrijpen om het gebruik van het Spuiplein en de markt te optimaliseren.

Draagvlak  

Stad & Co werd gevraagd de ideeën, wensen en voorkeuren voor de toekomst van het Spuiplein, de markt en de omgeving te onderzoeken. Draagvlak was daarbij erg belangrijk. Met behulp van een ‘begeleidingscommissie’ met daarin vertegenwoordigers namens de horecaondernemers, Koninklijke Horeca Nederland, winkeliers (aan het Spuiplein en direct daaromheen), marktondernemers en de gemeente, praatten alle belanghebbenden mee. Daarnaast zijn ook inwoners en andere gebruikers van het plein en de markt bevraagd. Er kwamen zeer uiteenlopende elementen boven water: bezoekers die willen rondstruinen, de gemeente die verantwoordelijk is voor de veiligheid, horecaondernemers die het liefst gróte terrassen willen uitzetten en willen laten staan, marktondernemers die een centrale plek willen, enzovoort. Alle onderwerpen zijn inmiddels geïntegreerd in één gedragen plan.

Unaniem ‘ja’

Alle verzamelde input inclusief is gevisualiseerd door Overlant Landschapsarchitecten. Met behulp van deze stedenbouwkundige schetsen is een inspirerend wensbeeld van de meest ideale inrichting en marktopstelling ontwikkelt, met meer uitstraling van en verblijfswaarde voor het centrum. Tijdens het schetsproces voegden Stad & Co en Overlant voortdurend kennis, trends en inzichten uit hun werkvelden toe. De begeleidingscommissie keek geregeld mee en scherpte de schetsen waar nodig aan. Met succes! Op de laatste bijeenkomst, waarin het eindresultaat werd gepresenteerd, stemden alle aanwezigen unaniem vóór het toekomstbeeld.

Meer weten?

Ook behoefte aan een inspirerend toekomstbeeld voor uw gebied of plein? Stuur dan direct een mail naar Marius of Marlot van Stad & Co.

Wensbeeld schets door Overlant Landschapsarchitecten

meer weten?

 

Marlot van Dijken

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Marius Drissen

senior adviseur
mail mij     LinkedIn