Druten: samen bouwen aan een gevarieerd, verrassend en gastvrij centrum

juli 2018

Ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente Druten zijn trots op het centrum en willen zich gezamenlijk sterk maken om de streekfunctie in de toekomst weer een stevig fundament te geven. De betrokken partijen slaan de handen ineen om de gedeelde ambitie voor het centrum van Druten waar te maken.

Krachtig samenwerkingsverband

De ambitie is om met een gevarieerd, lokaal en regionaal aanbod én de dorpse hartelijkheid inwoners, regionale bezoekers en toeristen keer op keer positief te verrassen. Hiervoor wordt gebouwd aan een krachtig samenwerkingsverband waarin ondernemers (retail, horeca, dienstverlening, cultuur, toerisme), vastgoedeigenaren en gemeente intensief hun kennis en ervaringen delen en samen beslissen over de inzet van (financiële) middelen en activiteiten. De komende jaren werken zij aan een sfeervolle en veilige openbare ruimte, een compleet aanbod & branchering, organisatie & samenwerken en gezamenlijke marketing & promotie.

(image: druten.jpg)

Ambitieverklaring

De Stuurgroep Druten Centrum en Begeleidingscommissie Detailhandel stelden in een strategiesessie een top 10 van prioriteiten voor het centrum van Druten vast. In een gezamenlijke ambitieverklaring werden vervolgens vijf verbindende doelen geformuleerd. Wethouder André Springveld ziet over vijf jaar een centrum voor zich zonder lege winkels, met meer groen en ’terrassen met uitstraling’: *”Elk plein moet zijn eigen sfeer krijgen. Maak muziekpodia. Het nieuwe plein moet het kloppende hart van Druten worden. Ook de horeca zou daar leven in de brouwerij moeten brengen.”.

Op woensdag 27 juni 2018 luidden de initiatiefnemers de gezamenlijke ambitie officieel in door ondertekening van de ambitieverklaring; het startschot om de komende jaren samen te bouwen aan de versterking van het centrum. *” Met ruim 40 ondernemers en diverse stakeholders hebben we het startschot gegeven voor een mooie samenwerking. Een succesvolle start, op een mooie dag! “*, zo sloot verbinder van Druten centrum Yvo Smit af.

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn