Door aandacht wordt alles mooier!

Onlangs heb ik als straatmanager van het Stratumseind weer een prachtig initiatief mogen ervaren. Een actie die naar mijn mening de basis van samenwerking raakt en die - vooral door zijn eenvoud - zo krachtig en betekenisvol is.

Luisteren

In het kader van onze ‘Designing Out Crime’-aanpak schrijf ik als straatmanager samen met de Vereniging Horecabelangen Stratumseind een plan, waarbij alle ondernemers persoonlijk benaderd worden. Het aandachtig luisteren naar alle ideeën, behoeftes, wensen, knelpunten en problemen die leven bij de ondernemers in de straat vormt nog altijd de beste basis om tot een collectief gedragen plan te komen.

Actie!

Zo kwam een ondernemer met het idee om alle lelijke plekken in de straat in beeld te brengen en zelf het initiatief te nemen om deze aan te pakken. Waarom wachten op een plan? Waarom wachten op het moment waarop een ander mogelijk in actie komt? Met de nadruk op ‘mogelijk’, omdat het om plekken gaat waar niemand zich verantwoordelijk voor voelt, maar die opgeteld de sfeer in de straat wel negatief beïnvloeden.

Omdat het idee van deze ondernemer andere ondernemers aansprak ontstond er al snel een app-groepje dat op maandagochtend om 11.00 uur deze plekken samen in beeld bracht. Een rondje door de straat leverde heel veel plaatjes op van lantaarnpalen, deuren en brievenbussen die vol zaten met stickers. Tevens hingen er aan gevels en palen loshangende touwtjes te wapperen, waaraan de afgelopen jaren de ballonnen van koningsdag, carnaval en het kampioenschap van PSV hadden gehangen. Ook werden veel scheve, beschadigde verkeersborden en veel vieze portieken gefotografeerd.

Vervolgens werd afgesproken om de maandagochtenden structureel te reserveren voor de gezamenlijke schoonmaakactie. Net zolang tot alle plekken aangepakt zijn. Stap voor stap, met eigen middelen en met een groeiend aantal deelnemers zijn de ondernemers aan de slag gegaan.

Positieve vibe

Een prachtig initiatief omdat deze actie een positieve vibe teweeg brengt die voelbaar is in de hele straat. Door in de straat zichtbaar actief te zijn ontstonden er veel spontane gesprekken met andere ondernemers, die vervolgens lid werden van de horecavereniging. Een prachtig initiatief omdat het direct zichtbaar resultaat oplevert, de ondernemers onderling verbindt en geen begeleiding of vergaderstructuur nodig heeft omdat de energie bij de deelnemers van binnenuit komt.

Tenslotte een prachtig initiatief omdat ik geloof in het principe dat een straat of gebied zich alleen positief kan ontwikkelen als het positieve aandacht krijgt. Vooral als de aandacht komt van intrinsiek gemotiveerde ondernemers die een bijdrage wensen te leveren en waarde willen toevoegen aan een mooiere uitgaansstraat. Maar al te vaak kom ik ondernemers tegen die alleen maar komen halen, blijven wijzen naar de ander en niets wensen toe te voegen aan de straat waarin ze ondernemen.

Deze actie laat het tegenovergestelde zien. De ondernemer voelt zich verantwoordelijk voor zijn gebied door het schoon te maken en te houden. Hierdoor wordt het zijn gebied. In zijn gebied hoort geen vuiligheid en/of hufterig gedrag, want van zijn gebied blijf je af!