Ontdek
de
veranderende
stad

We moeten nadenken over een transitie van gebieden waaraan mensen dynamisch en steeds opnieuw betekenis en invulling geven.

Als COVID-19 iets heeft aangetoond, is het hoe broos het menselijk bestaan is. Een indringende gewaarwording, die het denken over de toekomst nog lange tijd zal inkleuren. En nadenken moeten we, want er is een hele wereld die opnieuw moet worden vormgegeven. Positieve ontwikkelingen die al langer waarneembaar waren, en door de coronacrisis worden versneld, kunnen daarbij bakens zijn. Bij Stad & Co zien we drie fundamentele tendensen: collectief eigenaarschap, gemeenschapszin en bewuste groei.

Wij zijn ervan overtuigd dat het belang van collectief eigenaarschap, inclusief instrumenten als de BIZ, en verdergaand professionaliseren in het postcorona-tijdperk alleen maar zal toenemen. Wij denken dat, ongeacht de uitkomst van deze macrobewegingen, gemeenschapszin ook in het postcorona-tijdperk héél veel beslissingen blijft sturen. En wij vinden dat ‘groei’ in de post-coronasamenleving niet langer een eenzijdige invulling moet hebben. Voor onze binnensteden en winkelgebieden betekent dit het begin van een enorme transitie. Benieuwd hoe wij samen opnieuw betekenis en invulling geven aan uw gebied?

Aan de slag

Gebiedsontwikkeling

Integraal - dus samen met alle betrokken partijen en hun respectievelijke functies, belangen, geldstromen en expertises - gebieden (her)ontwikkelen.

Visie en strategie

De ontwikkeling en transformatie van onze binnensteden en winkelgebieden.

Onderzoek

Een vraagstuk doorgronden vóór er oplossingen worden bedacht.

Transformatie

Stedelijke transformatie brengt de juiste balans en dynamiek terug in de stad.

Corona

Ondersteuning op maat.

Adviseurs

Benieuwd hoe wij samen gebieden gastvrijer maken?