Ontdek
de
veranderende
stad

Transformatie is van alle tijden. Innovatievermogen is een motor in én achter veel veranderingen. Slimme steden en dorpen, bedrijventerreinen en winkel- en horecagebieden regisseren hun vernieuwing zelf.

Als het oude niet meer voorziet en het nieuwe er nog niet is, spreken bestuurders en beleidsmakers van een ontwikkelopgave of een transformatievraagstuk. Vaktaal voor: er moet iets veranderen. Veelal gaat het om specifieke plekken en invullingen. Denk aan nieuwe functies in centrumgebieden, voorzieningen in krimpregio’s, hitte-eilanden in steden of woningen op bedrijventerreinen. Allemaal beïnvloeden ze de bestaanskwaliteit van de mensen die er wonen, werken, ondernemen, winkelen, studeren, uitgaan en elkaar ontmoeten. Gebieden die veranderingen flexibel kunnen opvangen of doorvoeren, zijn in het voordeel. Kritische succesfactor is in veel gevallen hun vermogen om te innoveren. Stad & Co organiseert en begeleidt transformatieprocessen in (binnen)steden, winkelgebieden, dorpscentra en op bedrijventerreinen. Innovatie, participatie en cocreatie maken er altijd deel van uit.

Aan de slag

Gebiedstransformatie

Nieuwe invulling voor bestaande gebieden

Gebiedsvisie

Een collectief gedragen gebiedsvisie, strategie of uitvoeringsplan is dan een vereiste om in de juiste richting te bewegen.

Onderzoek

Een vraagstuk goed doorgronden vóór er oplossingen worden bedacht

Adviseurs

Veranderen is gemakkelijk als mensen op elkaar inspelen. Wij helpen het krachtenveld in kaart te brengen en samen in beweging te komen. Benieuwd naar uw mogelijkheden om te vernieuwen?