Ontdek
de
veilige
stad

Een plek is niet alleen aantrekkelijk vanwege het aanbod of de mooie gebouwen, maar ook als mensen zich er op hun gemak voelen. Zich veilig voelen om er te ondernemen, recreëren, wonen en werken.

Een veilig gebied creëer je samen. Niet alleen met de politie en handhaving, maar juist ook met lokale ondernemers, bewoners, eigenaren en de gemeente. Veiligheid heeft vele dimensies: van overlast tot criminaliteit, en van verkeersveiligheid tot uitgaansgeweld. Door samen met de lokale partijen te onderzoeken welk soort veiligheid in het geding is, kunnen er gerichte acties worden ondernomen. Het is belangrijk om hierin een onderscheid te maken tussen objectieve veiligheid – die bijvoorbeeld uit te drukken is in politiecijfers – en subjectieve veiligheid: hoe veilig voelen mensen zich? In sommige dorpen en steden is de objectieve veiligheid prima op orde, maar voelen mensen zich er tóch niet veilig. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met een gebrekkig onderhoud van de openbare ruimte.

De afgelopen tijd is nog een extra dimensie bijgekomen: veiligheid in coronatijd. Ervaren bewoners bezoekers de winkels en horecazaken als voldoende coronaproof? Zijn mensen angstig, of lopen ze op hun gemak door de straten?

Aan de slag

Compaan

Samen de stad veiliger maken.

Designing out crime

Veiligheid zonder inzet van repressieve middelen.

Adviseurs

Een veilige en leefbare stad is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Een veilige stad maken we samen.