Ontdek
de
samenwerkende
stad

Samenwerking is het fundament van vitale, levendige en leefbare binnensteden, dorpscentra, horeca- en winkelgebieden en bedrijventerreinen. Oftewel: de basis onder het functioneren van het gebied.

Samenleven zonder samenwerken bestaat niet meer in onze moderne, volledig ‘verknoopte’ wereld. Van internationale handelsakkoorden tot collectieve openingstijden: overal maken overheden, producenten, ondernemers, dienstverleners en consumenten afspraken over hun gezamenlijke functioneren. De waarde van die afspraken bestaat simpel gezegd uit twee dingen: vertrouwen en voordeel. Wij geloven hartgrondig in die meerwaarden van samenwerken en in het creëren van inspirerende samenwerkingsverbanden. Hedendaagse binnensteden, dorpscentra, horeca- en winkelgebieden en bedrijventerreinen kunnen niet zonder. Hoe ontwikkelen ze anders toekomstvisies, maken ze strategische keuzes, nemen ze besluiten en behartigen ze hun gezamenlijke belangen? Wij dragen hieraan bij door krachtige en soms ook verrassende verbindingen te leggen, ruimte te maken voor alle belangen ‘aan tafel’, nieuwe manieren te vinden om krachten te bundelen en het ontstaan van brede en energieke publiek-private coalities te bevorderen.

 

Aan de slag

Bedrijveninvesteringszone

Samen investeren in de kwaliteit van een gebied

Centrummanagement

Florerende centrumgebieden maken een stad aantrekkelijk. Centrummanagers stimuleren dit.

Duurzame gebiedsontwikkeling

Publiek-private samenwerking

Van publiek-private samenwerking naar collectief eigenaarschap.

Adviseurs

De basis van iedere gezonde vorm van samenwerking is wederzijds profijt. Materieel of immaterieel. Wij helpen de gemeenschappelijke behoeften en belangen van álle betrokkenen boven water te halen en te vertalen naar voor iedereen inspirerende doelen.