Ontdek
de
samenwerkende
stad

Samenwerking is het fundament onder vitale, levendige en leefbare binnensteden, dorpscentra, horeca- en winkelgebieden en bedrijventerreinen. Oftewel: de basis van het functioneren van het gebied.

Samenleven zonder samenwerken bestaat niet meer in onze moderne ‘verknoopte’ wereld. Van internationale handelsakkoorden tot collectieve openingstijden: overal maken overheden, producenten, ondernemers, dienstverleners en consumenten afspraken met elkaar over hoe ze samen willen functioneren. De waarde van die afspraken bestaat simpel gezegd uit twee dingen: vertrouwen en voordeel. Wij geloven dáárom in samenwerken, en in het creëren van inspirerende samenwerkingsverbanden. Hedendaagse binnensteden, dorpscentra, horeca- en winkelgebieden en bedrijventerreinen kunnen niet zonder. Hoe ontwikkelen ze anders toekomstvisies, maken ze strategische keuzes, nemen ze besluiten en behartigen ze hun gezamenlijke belangen? Wij helpen door krachtige of verrassende verbindingen te leggen , ruimte te maken voor alle belangen ‘aan tafel’ en nieuwe manieren aan te reiken om krachten te bundelen en energieke publiek-private coalities te laten ontstaan.

 

Aan de slag

BIZ

Gezamenlijk investeren in zaken waar het hele gebied van profiteert. In de bedrijveninvesteringszone telt iedereen mee.

Ondernemersfonds

Een ondernemersfonds is een instrument om een brede samenwerking en gezamenlijke investeringen mogelijk te maken.

Centrummanagement

Gezonde centrumgebieden zijn dynamische netwerken van ondernemers, gemeente, bewoners en vastgoedeigenaren. Effectief centrummanagement laat alle partijen floreren.

Publiek- private samenwerking

Publiek-private samenwerking maakt projecten en programma's rijker, effectiever en doeltreffender.

Compaan

Samen de stad veiliger maken.

BIZ+

Één platform voor integrale gebiedsontwikkeling door ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheid.

Adviseurs

De basis van iedere gezonde vorm van samenwerking is wederzijds profijt. Materieel of immaterieel. Wij helpen krachten te bundelen, samen plannen te maken en goed werkende publiek-private coalities te creëren. Benieuwd wat (meer) samenwerking u kan bieden?