Ontdek
de
samenwerkende
stad

Vitale binnensteden en dorpscentra kennen een levendige mix aan functies. Georganiseerde publiek-private samenwerking houdt ieders focus breed en de gezamenlijke belangen in het vizier.

De kracht van veel winkel- en horecagebieden – maar bijvoorbeeld ook bedrijventerreinen – is tegelijkertijd hun zwakte. De vele actieve partijen en aanwezige belangen maken ze gevoelig voor het ‘recht van de sterkste’. Kiezen voor een professionele vorm van samenwerking, voorkomt dit. Belangrijk is zoveel mogelijk belanghebbenden aan boord te krijgen die gericht meedenken en beslissen over de focus en de doelen van het totale gebied. Goede afspraken over rollen, aandachtsvelden, uitvoering én een gemeenschappelijk actieplan geven structuur aan het collectief. Lange- en kortetermijnonderwerpen als een toekomstvisie, lobby, jaarplan of dagelijkse uitvoering worden gemeenschappelijk opgepakt en krijgen meer draagvlak. Stad & Co ondersteunt bij de op- en inrichting van samenwerkingsverbanden. Ook adviseren en inspireren we, bijvoorbeeld over ruimte voor alle belangen ‘aan tafel’ of managen van brede coalities.

 

 

Aan de slag

BIZ

Samen structureel werken aan collectieve verbeteringen

Compaan

Samen bedrijventerreinen veiliger, duurzamer en toekomstbestendig maken

Gebiedsmanagement

Professioneel management laat gebieden floreren

Ondernemersfondsen

Samen investeren is samen profiteren!

Publiek-private samenwerking

Alle belangen een plek geven in de planvorming en de uitvoering

Adviseurs

De basis van gezonde samenwerking is wederzijds profijt. Materieel en immaterieel. Wij helpen mensen en organisaties hun krachten te bundelen, gezamenlijke plannen te maken en ze uit te voeren. Benieuwd wat uw voordeel kan zijn?