Ontdek
de
onderscheidende
stad

Wat maakt plekken aantrekkelijk en 'sticky'? De meeste mensen zien het pas als ze het door hebben. Vaak zijn het dingen die er al lang zijn. Landmarks die ergens voor staan: een cultuur of een gedachtengoed, een ideaal, een historie.

Planologen, stedenbouwkundigen, architecten, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, ondernemers, marketeers, ambtenaren en politici. Allemaal zijn ze bezig met de publieke en private ruimte in winkel- en horecagebieden en op bedrijventerreinen. Ze geven vorm, richten in, positioneren en branden, vaak met een enkelvoudig doel. De activiteiten moeten iets bevorderen: bezoekersaantallen vergroten, omzet stimuleren, veiligheid verbeteren, meer vierkante meters verhuren, diversiteit in het winkelaanbod bevorderen. Er wordt gespeurd naar aanknopingspunten en inhoud om een authentiek, uniek en pakkend verhaal te kunnen maken met genoeg haakjes om de conversie op gang te brengen. De werkelijkheid van het marktdenken helpt niet bij deze zoektocht naar onderscheidend vermogen. Veel nieuwe gebieden worden steeds eenvormiger of zijn lookalikes van andere succesvolle locaties. Als er al iets specifiek is dat kan worden gebruikt in een positioneringsstrategie of een plek kan krijgen in een brandingcampagne, dan zijn het vaak persoonlijke verhalen van mensen uit het gebied, een opvallende ondernemer of een bijzonder aanbod. Dan hebben plekken met een verleden het een stuk gemakkelijker. Hier laat het onderscheidend vermogen zich vaak letterlijk aanwijzen. Alhoewel… Negen van de tien keer gaat het ook om ongrijpbare en onstoffelijke elementen als een vibe of sfeer die feilloos wordt herkend door mensen met dezelfde én een andere waardenset. Een ding is zeker: wie het hele orgel weet te bespelen, maakt de mooiste muziek.

Aan de slag

Gastvrijheid

Fysieke én persoonlijke gastvrijheid bepalen samen hoe mensen hun (koop)ervaring of bezoek waarderen.

Gebiedsidentiteit en DNA

Een gezonde dosis zelfkennis vormt de basis van positioneren en branden, maar is ook een voorwaarde voor een succesvol en toekomstbestendig gebied.

Positioneren

Precies weten waar je staat ten opzichte van anderen en welke 'plussen' je terecht kunt claimen ...

Gebiedsbranding

Een authentiek, geloofwaardig en collectief brand vergroot de aantrekkingskracht en de herkenbaarheid van binnensteden, winkel- en horecagebieden.  

Adviseurs

Behoefte aan een specialist die het onderscheidend vermogen van uw gebied niet alleen boven water haalt, maar ook kan vertalen in een aansprekende positionering en boodschap?