Ontdek
de
onderscheidende
stad

Een authentiek, geloofwaardig en collectief brand vergroot de aantrekkingskracht en de herkenbaarheid van winkel- en horecagebieden

Branding van winkel- en horecagebieden helpt nieuwe bezoekers aan te trekken, bestaande bezoekers te behouden en hun loyaliteit te vergroten. Het Engelse werkwoord to brand betekent letterlijk brandmerken. Het schroeien van een merkteken in de huid van het vee was vroeger een gebruikelijke methode om duidelijk te maken wie de eigenaar was.

Onder gebiedsbranding verstaan we het branden of ‘merken’ van een geografisch gebied, een winkelstraat of binnenstad bijvoorbeeld. Een gebiedsbrand is een geheel van samenhangende beelden, gevoelens en gedachten die regelmatige bezoekers en klanten exclusief aan een winkelstraat- of gebied koppelen. Maar hoe doe je dat, van een plek een merk maken? En hoe bepaal je je positionering?

Een gebied branden kun je niet alleen. Het is per definitie iets wat de ondernemers in de straat straat of het gebied collectief moeten oppakken. Liefst samen met zoveel mogelijk partijen voor wie een vitaal economisch klimaat ter plaatse belangrijk is. Vastgoedeigenaren bijvoorbeeld, zakelijke dienstverleners, culturele instellingen, bewonersorganisaties en het stadsdeel en/of de gemeente. Een brede tijdelijke ‘werkgroep branding’ instellen, is daarom verstandig. Bekijk het vijfstappenplan gebiedsbranding en zie hoe je verder gaat.

Adviseurs

10 REDENEN OM TE BRANDEN Gebiedsbranding 1. creƫert gezamenlijke focus, 2. stimuleert strategische keuzes, 3. vergroot gezamenlijke herkenbaarheid, 4.vergroot gezamenlijke aantrekkingskracht, 5. stimuleert bezoekersloyaliteit, 6. trekt gewenste nieuwe bezoekers aan, 7. verstevigt gesprekken met stakeholders, 8. bepaalt gezamenlijke prioriteiten, 9. jaagt onderlinge samenwerking aan, 10. is een investering in een duurzame toekomst