Ontdek
de
Visionaire
stad

Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven.' Waar draait het morgen en overmorgen om, in binnensteden, dorpscentra en in winkel- en horecagebieden?

Het derde millennium heeft er zo’n twee decennia opzitten. In de jaren vóór 2000 buitelden de voorspellingen over de ‘nieuwe wereld’ die zou aanbreken over elkaar heen. In werkelijkheid viel het mee. Er vielen geen computersystemen uit, de aarde bleef om de zon draaien, de maan om de aarde en geen van drieën vergingen. Er voltrokken zich wel veel andere voorspellingen, in een rap tempo dat overigens zelf ook werd voorspeld. De huidige samenleving functioneert op veel vlakken anders dan ten tijde van de millenniumwisseling. Kijken we naar langjarige maatschappelijke megatrends dan hebben de multiculturele samenleving, individualisering, technologisering, globalisering en duurzaamheidsdenken de westerse normen en waarden sterk beïnvloed. Eén niveau daaronder hebben maxitrends als smart living, eco-bewustzijn, escapisme en de hang naar authenticiteit ook de behoeften en het gedrag van westerse mensen anders ingekleurd. Dááronder spelen zich weer – sterk gestuurd door social media – talloze, vaak vluchtige en tijdelijke verlangens, hypes en rages af. De publieke ruimte en ‘marktplaatsen’ zoals binnensteden en dorpscentra, de superetalages van maatschappelijke ontwikkelingen en menselijke behoeftepatronen, weerspiegelen al deze bewegingen.

Aan de slag

Gebiedsontwikkeling

Integraal - dus samen met alle betrokken partijen en hun respectievelijke functies, belangen, geldstromen en expertises - gebieden (her)ontwikkelen.

Visie en strategie

De ontwikkeling en transformatie van onze binnensteden en winkelgebieden.

Onderzoek

Een vraagstuk doorgronden vóór er oplossingen worden bedacht.

Adviseurs

Goede data is belangrijk bij visievorming. Minstens zo belangrijk is de interpretatie. Wij stellen strategische vragen, integreren nieuwe ontwikkelingen, scheppen perspectief en geven álle actoren en factoren een plek.