Ontdek
de
inclusieve
stad

Een plek is niet alleen aantrekkelijk vanwege het aanbod of de mooie gebouwen, maar ook als mensen zich er op hun gemak voelen. In een inclusieve stad voelen mensen zich veilig, welkom en gehoord. Een inclusieve plek is van iedereen.

Een inclusieve plek creëer je samen. Niet alleen met de politie en gemeente, maar juist ook met lokale ondernemers, bewoners, eigenaren, bezoekers en cityhosts. Inclusiviteit kent vele dimensies. De mate waarin je je welkom en veilig voelt draagt bij aan een voor iedereen toegankelijk gebied. Maar ook de beschikbaarheid van betaalbare woningen en winkelruimtes, de betrokkenheid van bewoners bij planningsprocessen en de toegankelijkheid voor mensen met een beperking dragen bij aan gebied waar niemand wordt uitgesloten. Door samen met de lokale partijen te onderzoeken welk vorm van toegankelijkheid in het geding is, kunnen er gerichte acties worden ondernomen. De afgelopen tijd is er nog een extra dimensie bijgekomen: toegankelijkheid in coronatijd. Ervaren bewoners bezoekers de winkels en horecazaken als voldoende coronaproof? Zijn mensen angstig, of lopen ze op hun gemak door de straten?

Aan de slag

Gastvrijheid

Fysieke én persoonlijke gastvrijheid bepalen samen hoe mensen hun (koop)ervaring of bezoek waarderen.

Participatie

Participeren betekent actief deelnemen. Iets wat het gros van de mensheid graag doet.

Veiligheid

Een veilig gevoel creëer je samen. Niet alleen met de politie, maar juist met lokale ondernemers, bewoners, eigenaren en de gemeente. 

Adviseurs

In een inclusief gebied voelt niemand zich buitengesloten. Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich welkom voelt? Wij stellen vragen en geven álle actoren en factoren een plek.