Ontdek
de
duurzame
stad

Het besef dat de huidige welvaart en het welzijn van een groot deel van de wereldbevolking ten koste gaat van die van toekomstige generaties, groeit. Duurzaamheid is geen niche meer, maar een mondiaal issue.

De wens om duurzamer te leven is gaandeweg veranderd in de overtuiging dat overleven zonder verduurzaming niet kan. De effecten van de klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis zijn niet meer te negeren. Het ‘opmaken’ van natuurlijke grondstoffen zonder naar de toekomst te kijken, brengt het voortbestaan van al het leven zoals we dat nu kennen in gevaar. De aarde vormt uiteindelijk immers één systeem. En wanneer dat uit balans raakt, zijn de gevolgen groot. Frisse lucht, schoon water, vruchtbare bodems en bestuiving van gewassen zijn dan geen gewone zaken meer. Overal ter wereld worden mensen zich toenemend bewust van hun gedrag, en de invloed daarvan op hun omgeving. Behoeften, verwachtingen en eisen veranderen daardoor ook. Ze willen bijvoorbeeld dat overheden en ondernemers verantwoordelijkheid tonen in de vorm van andere, duurzame keuzes, zodat zij duurzaam kunnen consumeren. Binnensteden, dorpscentra en winkel- en horecagebieden kijken naar mogelijkheden om circulair te ondernemen, minder vervoersbewegingen te veroorzaken en aan schonere lucht te werken. Wij brengen de ruimtelijke, organisatorische en bestuurlijke belangen in deze veranderende werkelijkheid samen. En zelf werken we aan sociale duurzaamheid. Door waar we maar kunnen collectief eigenaarschap te stimuleren en mee te bouwen aan stevige, zelfredzame en toekomstbestendige samenwerkingsverbanden.

Aan de slag

Collectieve aanpak verduurzaming

Slimmer en verstandiger omgaan met de wereld van morgen.

Adviseurs

Benieuwd hoe wij uw duurzaamheidsambitie daad bij woord kunnen voegen?