Lees, kijk, luister

Op zoek naar een centrumvisie, de resultaten van het eerste landelijke BIZ-onderzoek of een uitgewerkt actieplan? Het zit in de mediatheek, samen met relevante kennis van derden: alles onder één dak.

De onderscheidende stad - Voorbeeld

Brandrapport Stadshart Heerhugowaard

Dit rapport beschrijft de bouwstenen – oftewel de essenties – van het gebiedsbrand stadshart Heerhugowaard. De inhoud is bepaald met behulp van het 5-stappenplan STREETBRANDING en is getoetst door twee werkgroepen branding bestaande uit ondernemers en vertegenwoordigers van alle samenwerkende partijen in het stadshart.

De onderscheidende stad - Voorbeeld

Brandrapport Rozengracht

Dit document beschrijft de bouwstenen – oftewel de essenties – van het gebiedsbrand Rozengracht. De bouwstenen vormen de basis voor: de uitwerking (conceptueel, visueel, tekstueel), de activatie (strategie, middelen, activiteiten, gedrag)en het management (planning, organisatie, budget) van het gebiedsbrand Rozengracht.

De visionaire stad - Voorbeeld

Haarlem: Actieplan Detailhandel en Horeca 2020 t/m 2022

Het plan formuleert acties die nodig zijn om de leefbaarheid en economische vitaliteit te verbeteren of in stand te houden. Het gaat hier om de acht winkelgebieden die onderdeel uitmaken van de hoofdwinkelstructuur in Haarlem.

De visionaire stad - Onderzoek en opinie

100 meest relevante maatschappelijke trends

Door mogelijke toekomsten te voorzien, erop te anticiperen en er vervolgens sneller op te kunnen reageren wordt de strategische besluitvorming binnen organisaties beter. Thaesis onderzocht de 100 meest relevante maatschappelijke en baanbrekende technologische trends.

Auteur: Thaesis

De visionaire stad - Onderzoek en opinie

Visie 2025 - Herontwerp Duurzame Bezoekerseconomie amsterdam&partners

Hoe ziet de toekomst van Amsterdam er uit? Het college van de gemeente Amsterdam heeft amsterdam&partners, als verbindende partij in de MRA, gevraagd een advies uit te brengen over de toekomst van de bezoekerseconomie.

Auteur: amsterdam&partners

De visionaire stad - Onderzoek en opinie

Visie: drie bakens voor postcoronabinnensteden en winkelgebieden

Onze visie op de postcorona-binnensteden en -winkelgebieden in Nederland. Bij Stad & Co zien we hierin drie fundamentele tendensen: collectief eigenaarschap, gemeenschapszin en bewuste groei.

De samenwerkende stad - Onderzoek en opinie

Veelgestelde vragen over BIZ in coronatijd

Deze Q&A biedt een overzicht van de veelgestelde vragen die BIZ-hulploket sinds de start op 2 april heeft ontvangen en wordt regelmatig geactualiseerd.

De samenwerkende stad - Onderzoek en opinie

Notitie BIZ in coronatijd

Op basis van de input van diverse BIZ-organisaties, gemeenten en de genoemde samenwerkingspartners en het BIZ-webinar op 8 juni 2020 geeft BIZ-hulploket in deze notitie haar advies en aanbevelingen aan de overheid en BIZ-organisaties.

De visionaire stad - De samenwerkende stad - Voorbeeld

Toekomstbeeld Heemstede centrum

In dit toekomstbeeld wordt antwoord gegeven op de vraag wat de kracht van Heemstede centrum is en wat er nodig is om die kracht te behouden.

De visionaire stad - Onderzoek en opinie

Retail Postcorona Impactanalyse

De impact van het coronavirus op de non-foodretail is groot, maar hoe groot? En wat is het effect ervan op winkelgebieden? In opdracht van de de Retailagenda, en in samenwerking met INretail en NRW, voerde onderzoeksbureau Q&A een uitgebreide impactanalyse uit naar de gevolgen van de coronacrisis op de non-foodretail.

De visionaire stad - Voorbeeld

Toekomstvisie bedrijventerreinen Beverwijk

In deze gebiedsvisie wordt antwoord gegeven op de vraag wat er nodig is om Wijkermeer en De Pijp in Beverwijk toekomstbestendig te maken.

De visionaire stad - Voorbeeld

Actieplan - Hamershof Leusden

Hamershof: het toekomstbestendige winkelcentrum van Leusden. Dit resultaat van het Kom in actie traject i.s.m. DNWS bevat prioriteiten en actiepunten om het winkelcentrum toekomstbestendig te maken.

De visionaire stad - Voorbeeld

Detailhandelsvisie Haarlem Winkelstad

De nieuwe detailhandelsvisie Haarlem Winkelstad biedt het beleidskader voor toekomstige ontwikkelingen binnen bestaande detailhandelsstructuur van de gemeente Haarlem.

De veilige stad - Handleiding

Toolkit Temmend Terras

Een handleiding om de fysieke omgeving van het Stratumseind in Eindhoven te verbeteren.

De veilige stad - Voorbeeld

Infographic Temmend Terras

Een informatieve illustratie van de evaluatie van het project Temmend Terras op het Stratumseind in Eindhoven, die als inspiratie kan dienen.

De visionaire stad - Onderzoek en opinie

Doelgroepenonderzoek - The Olympic Amsterdam

Dit onderzoek gaat in op welke aspecten volgens de bewoners en gebruikers van het Stadionplein in Amsterdam goed op orde zijn en waar volgens hen in de toekomst nog mogelijkheden voor verbeteringen liggen.

De samenwerkende stad - Voorbeeld

Actieplan - Culemborg

De prioriteiten en acties die voortkomen uit het Kom in Actie Traject dat de samenwerkende partijen uit de binnenstad van Culemborg in het voorjaar van 2018 hebben doorlopen.

De duurzame stad - Onderzoek en opinie

Onderzoek Schone Lucht

Hoe kan Stichting Ondernemers Oud-West (overkoepelende stichting van zeven afzonderlijke BIZ-gebieden en De Hallen Amsterdam) de duurzaamheidsambities voor de winkelstraten van Oud-West waarmaken op het gebied van schone lucht?

De visionaire stad - Voorbeeld

Actieplan - Sliedrecht

Resultaten van het Kom in actie traject i.s.m. DNWS met hierin de interventies en prioriteiten die de komende jaren moeten worden gepleegd om de Kerkbuurt in Sliedrecht toekomstbestendig te maken.

De samenwerkende stad - Onderzoek en opinie

Quickscan Someren

De resultaten van een organisatorisch en financieel draagvlakonderzoek (quickscan) naar de mogelijkheden voor een duurzame samenwerking in Someren.

De veilige stad - Voorbeeld

Veiligheidsanalyse en plan van aanpak KVO certificering

Plan van aanpak en een veiligheidsanalyse voor de Ondernemersvereniging HTMT in Den Bosch. Dit rapport is opgesteld in het kader van de KVO certificering.

De visionaire stad - Voorbeeld

Wensbeeld De Clercqstraat

Het wensbeeld van de ondernemers en bewoners van de De Clercqstraat in Amsterdam Oud West voor een fraaie, groene, levendige en toekomstbestendige straat.

De samenwerkende stad - Onderzoek en opinie

Denken, durven, doen: 5 jaar BIZ in Nederland

De resultaten van het onderzoek‘5 jaar Bedrijveninvesteringszone in Nederland’, uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam in opdracht van Platform De Nieuwe Winkelstraat en Stad & Co in samenwerking met Provincie Noord-Holland.

De samenwerkende stad - De duurzame stad - Onderzoek en opinie

Boekje BIZ ervaringen Amsterdam

Ondernemers, vastgoedeigenaren, politiefunctionarissen, winkelstraat- en gebiedsmanagers, bewoners en anderen aan het woord over hun ervaringen met de BIZ in Amsterdam.

De samenwerkende stad - Voorbeeld

Platform Purmerend Centrum 2020-2022

De samenwerkingsafspraken van Platform Purmerend Centrum (PPC) voor een duurzame en toekomstbestendige samenwerking en de weg hier naar toe.

De visionaire stad - Voorbeeld

Ambitiedocument Piushaven Community

Een presentatie van de visie, verbindende doelen, richtlijnen voor een nieuwe organisatie- en financieringsstructuur, strategische onderwerpen en het verhaal van stadshavengebied de Piushaven in Tilburg.

De visionaire stad - Voorbeeld

Uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen Beverwijk

‘Van actie naar reactie‘ hét werkdocument van de gemeente Beverwijk, ondernemers en andere lokale en regionale partners. Hiermee geven zij de komende jaren uitvoering aan de visie voor bedrijventerrein Beverwijk.

De visionaire stad - Voorbeeld

Toekomstvisie Lambertus Zijlplein Amsterdam

Wat is er nodig om het Lambertus Zijlplein als klein buurtcentrum te behouden, sterker en toekomstbestendig te maken? De huidige stedelijke vernieuwing, de matige score voor leefbaarheid en veiligheid, de ontwikkelingen in de detailhandel en lokale ontwikkelingen maken de urgentie om tot actie over te gaan groot.

De visionaire stad - Voorbeeld

Infographic Centrum Uden

Een inspirerende en informatieve illustratie over de visie voor de toekomst van centrum Uden.

De gastvrije stad - Handleiding

Gastvrije binnensteden: successen & lessen

In vier steden (Hilversum, Meppel, Zoetermeer en Eindhoven) is een gastvrijheidsprogramma ontwikkeld. De successen en lessen die in de vier binnensteden zijn opgedaan, zijn in deze publicatie beschreven.

De visionaire stad - Voorbeeld

Visie Wilhelminaplein Eindhoven

De toekomstvisie voor het Wilhelminaplein in Eindhoven, die zowel door de bewoners als de nauw betrokken ondernemers van het gebied wordt gedragen.

De onderscheidende stad - Voorbeeld

Strategie Dommeldistrict Eindhoven

Dit strategiedocument belicht onder andere de knelpunten van het uitgaansgebied Dommelstraat en Stationsplein, maar geeft ook goed weer waar de kracht van het gebied kan en moet liggen.

De visionaire stad - Onderzoek en opinie

Het bizzt in Nederland

In deze digitale uitgave delen we onze visie op de (door)ontwikkeling van de BIZ (van BIZ naar BIZ+) en onze plannen voor 2020.

De samenwerkende stad - Handleiding

Handboek Beter met BIZ

Een praktische gids met de ervaringen van meer dan 100 BIZ’en in heel Nederland, informatie over de oprichting, besturing en mogelijkheden van de BIZ, en nog veel meer. Geïnteresseerd? Vraag het boekje dan aan! Stuur een mail met uw naam en adres naar info@stadenco.nl en vermeldt ‘Beter met BIZ’ als onderwerp en u ontvangt per omgaande uw eigen exemplaar.