Boekenkast

Op zoek naar inspiratie, theoretische achtergrond over stedelijke vraagstukken, ervaring uit de praktijk of gewoon benieuwd wat wij vanuit Stad & Co zoal publiceren? We delen onze kennis graag met je.

Eigen publicatie

Toekomstbeeld Heemstede centrum

Bijlage Hier ben ik thuis

HANDLEIDING

Handboek Beter met BIZ

In Beter met BIZ zijn de ervaringen van meer dan 100 BIZ’en in heel Nederland gebundeld.

HANDLEIDING

Toekomstvisie bedrijventerreinen Beverwijk

In dit rapport wordt antwoord gegeven op de vraag wat er nodig is om het Lambertus Zijlplein als klein buurtcentrum te behouden, sterker en toekomstbestendig te maken. De huidige stedelijke vernieuwing, de matige score voor leefbaarheid en veiligheid, de ontwikkelingen in de detailhandel en lokale ontwikkelingen maken de urgentie om tot actie over te gaan groot.

VOORBEELD

Hamershof in actie - DNWS-Kom-In-Actie-Traject

Het toekomstbestendige winkelcentrum van Leusden -Prioriteiten en actiepunten om Hamershof toekomstbestendig te maken.

VOORBEELD

Detailhandelsvisie Haarlem Winkelstad

De nieuwe detailhandelsvisie Haarlem Winkelstad biedt het beleidskader voor toekomstige ontwikkelingen in de sector in de gemeente. De nieuwe visie verschaft bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en ontwikkelaars duidelijkheid over de gewenste ruimtelijke structuur van de detailhandel in de gemeente en over de ontwikkelingsrichting daarvan. Het geldt als toetsingskader voor nieuwe initiatieven waar gemeentelijke medewerking vereist is. En het prikkelt ondernemers tot het benutten van de kansen die Haarlem hen op dit terrein brengt.

HANDLEIDING

Toolkit Temmend Terras

Toolkit Temmend Terras om de fysieke omgeving Stratumseind te verbeteren.

VOORBEELD

Infographic Temmend Terras

Een informatieve illustratie van de evaluatie Temmend Terras - Stratumseind.

VOORBEELD

Doelgroepenonderzoek - The Olympic Amsterdam

Bouwinvest heeft Stad & Co gevraagd onderzoek te doen onder de bewoners van de Bouwinvest woningen, de huurders van de Bouwinvest kantoor- en winkelpanden en de bezoekers van het gebied. In dit rapport lichten wij toe welke aspecten volgens de gebruikers goed op orde zijn en waar volgens hen in de toekomst nog mogelijkheden voor verbeteringen liggen.

VOORBEELD

Kom in actie traject DNWS -Culemborg

DNWS-Kom-In-Actie-Traject dat de samenwerkende partijen uit de binnenstad van Culemborg in het voorjaar van 2018 hebben doorlopen.

VOORBEELD

Onderzoek Schone Lucht

In Oud-West is een grote diversiteit aan horeca en detailhandel, zowel ondernemers die er al sinds jaar en dag zitten, als de ‘hippere’ zaakjes die er de afgelopen jaren zijn gevestigd. Net als de gemeente Amsterdam heeft de Stichting Ondernemers Oud-West (overkoepelende stichting van zeven afzonderlijke BIZ-gebieden en De Hallen Amsterdam) grote duurzaamheidsambities voor de winkelstraten van Oud-West. Door inzet van Stad & Co wil de stichting de mogelijkheden op het gebied van collectieve bevoorrading en collectieve afvalinzameling in dit gebied bestuderen.

VOORBEELD

Kom in actie traject DNWS - Sliedrecht

Advies over de interventie die de komende jaren moeten worden gepleegd om de Kerkbuurt in Sliedrecht toekomstbestendig te maken.

VOORBEELD

Quickscan Someren

QUICKSCAN CENTRUMGEBIED SOMEREN - Een organisatorisch en financieel draagvlakonderzoek naar duurzame samenwerking.

VOORBEELD

Veiligheidsanalyse + Plan Van Aanpak KVO certificering

Plan van aanpak Ondernemersvereniging HTMT, Den Bosch.

VOORBEELD

Wensbeeld De Clercqstraat

Wensen van ondernemers en bewoners voor een fraaie, groene en levendige straat.

VOORBEELD

Denken, durven, doen

Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek ‘5 jaar Bedrijveninvesteringszone in Nederland’, uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam in opdracht van Platform De Nieuwe Winkelstraat en Stad & Co in samenwerking met Provincie Noord-Holland.

Eigen publicatie

BIZ in Amsterdam

Ondernemers, vastgoedeigenaren, politiefunctionarissen, winkelstraat-/gebieds-/pleinmanagers, bewoners en anderen aan het woord over hun ervaringen met de BIZ in Amsterdam.

VOORBEELD

Platform Purmerend Centrum 2020-2022

Samenwerkingsplatform Platform Purmerend Centrum (PPC) is een strategische samenwerking tussen de centrumpartijen en vervangt de functie van Binnenstads Ondernemers Fonds (BOF). PPC is gesprekspartner voor alle partijen die direct of indirect invloed hebben op het economisch functioneren van het Purmerendse centrum. Dit document bevat de samenwerkingsafspraken van PPC voor een duurzame toekomstbestendige samenwerking en laat zien hoe we hiertoe zijn gekomen.

VOORBEELD

Piushaven Community, toekomstbestendige samenwerking

Piushaven Community zet de Piushaven op de kaart als betekenisvol gebied in Tilburg en het meest aantrekkelijke stadshavengebied van Nederland. In de Piushaven is het prettig wonen, werken en recreëren.

VOORBEELD

Uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen Beverwijk

'Van actie naar reactie‘ oftewel het uitvoeringsprogramma bedrijventerrein Beverwijk 2019-2023 is hét werkdocument van de gemeente Beverwijk, ondernemers en andere lokale en regionale partners. Hiermee kunnen zij de komende jaren uitvoering geven aan de visie voor bedrijventerrein Beverwijk.

VOORBEELD

Toekomstvisie Lambertus Zijlplein, hart van de wijk

In dit rapport wordt antwoord gegeven op de vraag wat er nodig is om het Lambertus Zijlplein als klein buurtcentrum te behouden, sterker en toekomstbestendig te maken. De huidige stedelijke vernieuwing, de matige score voor leefbaarheid en veiligheid, de ontwikkelingen in de detailhandel en lokale ontwikkelingen maken de urgentie om tot actie over te gaan groot.

HANDLEIDING

Infographic Centrum Uden

Een informatieve illustratie over de visie voor de toekomst van centrum Uden.

HANDLEIDING

Gastvrije binnensteden, successen & lessen

Stad & Co heeft in samenwerking met INretail en Detailhandel Nederland het project Gastvrije Binnenstad opgestart. In samenwerking met gemeenten, ondernemers, marketingorganisaties, onderwijsinstellingen en andere partners is gekeken naar de lokale behoeften op het gebied van gastvrijheid. Vervolgens is vier steden (Hilversum, Meppel, Zoetermeer en Eindhoven) een gastvrijheidsprogramma ontwikkeld, waarbij er veel ruimte was voor lokale invulling. De ervaringen die in de vier binnensteden zijn opgedaan, worden in deze publicatie beschreven.

VOORBEELD

Visie Wilhelminaplein

In dit document geven wij, BV De Bergen en gezamenlijke ondernemers aan het Wilhelminaplein, de toekomstvisie weer die zowel door bewoners als de nauw betrokken ondernemers van het Wilhelminaplein gedragen wordt.

VOORBEELD

Dommeldistrict

Het uitgaansgebied Dommelstraat en Stationsplein heeft de potentie uit te groeien tot een modern en aansprekend stadsdeel. Levendig. Van nu. En aantrekkelijk voor een grote groep mensen binnen en buiten Eindhoven. Daar zijn we nu nog niet. Maar daar gaan we wel naartoe! Dit rapport belicht o.a. de huidige knelpunten en geeft ook goed weer waar de kracht van het gebied kan en moet liggen.

Eigen publicatie

Het bizzt in Nederland

In deze digitale uitgave delen we onze visie op de (door)ontwikkeling van de BIZ en onze plannen voor 2020. Van BIZ naar BIZ+.

HANDLEIDING

Handboek Beter met BIZ

In deze praktische gids zijn de ervaringen van meer dan 100 BIZ’en in heel Nederland gebundeld. Het boekje bevat informatie over de oprichting, besturing en mogelijkheden van de BIZ, en nog veel meer. Geïnteresseerd? Vraag het boekje dan aan! Stuur een mail met uw naam en adres en vermeldt 'Beter met BIZ' als onderwerp en u ontvangt per omgaande uw eigen exemplaar.