Lees, kijk, luister

Op zoek naar een centrumvisie, de resultaten van het eerste landelijke BIZ-onderzoek of een uitgewerkt actieplan? Het zit in de mediatheek, samen met relevante kennis van derden: alles onder één dak.

Verdieping

Visie: drie bakens voor postcoronabinnensteden en winkelgebieden

Dit document presenteert onze visie op de postcorona-binnensteden en -winkelgebieden in Nederland. Bij Stad & Co zien we hierin drie fundamentele tendensen: collectief eigenaarschap, gemeenschapszin en bewuste groei.

Handleiding

Veelgestelde vragen over BIZ in coronatijd

Deze Q&A biedt een overzicht van de veelgestelde vragen die BIZ-hulploket sinds de start op 2 april heeft ontvangen en wordt regelmatig geactualiseerd.

Onderzoek

Notitie BIZ in coronatijd

Op basis van de input van diverse BIZ-organisaties, gemeenten en de genoemde samenwerkingspartners en het BIZ-webinar op 8 juni 2020 geeft BIZ-hulploket in deze notitie haar advies en aanbevelingen aan de overheid en BIZ-organisaties.

Verdieping

Toekomstbeeld Heemstede centrum

In dit toekomstbeeld wordt antwoord gegeven op de vraag wat de kracht van Heemstede centrum is en wat er nodig is om die kracht ook ná de coronacrisis te behouden.

Onderzoek

Kom in actie traject DNWS - Hamershof Leusden

Hamershof: het toekomstbestendige winkelcentrum van Leusden. In dit actieplan prioriteiten en actiepunten om het winkelcentrum toekomstbestendig te maken.

Verdieping

Detailhandelsvisie Haarlem Winkelstad

De nieuwe detailhandelsvisie Haarlem Winkelstad biedt het beleidskader voor toekomstige ontwikkelingen binnen bestaande detailhandelsstructuur van de gemeente Haarlem.

Handleiding

Toolkit Temmend Terras

Toolkit Temmend Terras is een handleiding om de fysieke omgeving van het Stratumseind in Eindhoven te verbeteren.

Handleiding

Infographic Temmend Terras

Deze infographic betreft een informatieve illustratie van de evaluatie van het project Temmend Terras op het Stratumseind in Eindhoven, en kan als inspiratie dienen.

Onderzoek

Doelgroepenonderzoek - The Olympic Amsterdam

Dit rapport geeft antwoord op de vraag welke aspecten volgens de bewoners en gebruikers van het Stadionplein in Amsterdam goed op orde zijn en waar volgens hen in de toekomst nog mogelijkheden voor verbeteringen liggen.

Onderzoek

Kom in actie traject DNWS - Culemborg

Dit actieplan geeft de prioriteiten en acties voortkomend uit het Kom in Actie Traject dat de samenwerkende partijen uit de binnenstad van Culemborg in het voorjaar van 2018 hebben doorlopen.

Onderzoek

Onderzoek Schone Lucht

Dit rapport geeft antwoord op de vraag hoe Stichting Ondernemers Oud-West (overkoepelende stichting van zeven afzonderlijke BIZ-gebieden en De Hallen Amsterdam) de duurzaamheidsambities voor de winkelstraten van Oud-West kunnen waarmaken op het gebied van schone lucht.

Onderzoek

Kom in actie traject DNWS - Sliedrecht

Actieplan met hierin de interventies en prioriteiten die de komende jaren moeten worden gepleegd om de Kerkbuurt in Sliedrecht toekomstbestendig te maken.

Onderzoek

Quickscan Someren

Dit rapport geeft de resultaten van een organisatorisch en financieel draagvlakonderzoek (quickscan) naar de mogelijkheden voor een duurzame samenwerking in Someren.

Handleiding

Veiligheidsanalyse en plan van aanpak KVO certificering

Dit document betreft een plan van aanpak en een veiligheidsanalyse voor de Ondernemersvereniging HTMT in Den Bosch. Dit rapport is opgesteld in het kader van de KVO certificering.

Verdieping

Wensbeeld De Clercqstraat

Dit rapport laat het wensbeeld zien van de ondernemers en bewoners van de De Clercqstraat in Amsterdam Oud West voor een fraaie, groene, levendige en toekomstbestendige straat.

Onderzoek

Denken, durven, doen: 5 jaar BIZ in Nederland

Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek ‘5 jaar Bedrijveninvesteringszone in Nederland’, uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam in opdracht van Platform De Nieuwe Winkelstraat en Stad & Co in samenwerking met Provincie Noord-Holland.

Onderzoek

Boekje BIZ ervaringen Amsterdam

Ondernemers, vastgoedeigenaren, politiefunctionarissen, winkelstraat- en gebiedsmanagers, bewoners en anderen aan het woord over hun ervaringen met de BIZ in Amsterdam.

Verdieping

Platform Purmerend Centrum 2020-2022

Dit document bevat de samenwerkingsafspraken van Platform Purmerend Centrum (PPC) voor een duurzame en toekomstbestendige samenwerking en laat zien hoe we hiertoe zijn gekomen.

Verdieping

Ambitiedocument Piushaven Community

Dit ambitiedocument presenteert de visie, verbindende doelen, richtlijnen voor een nieuwe organisatie- en financieringsstructuur, strategische onderwerpen en het verhaal van stadshavengebied de Piushaven in Tilburg.

Onderzoek

Uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen Beverwijk

'Van actie naar reactie‘ oftewel het uitvoeringsprogramma bedrijventerrein Beverwijk 2019-2023 is hét werkdocument van de gemeente Beverwijk, ondernemers en andere lokale en regionale partners. Hiermee kunnen zij de komende jaren uitvoering geven aan de visie voor bedrijventerrein Beverwijk.

Verdieping

Toekomstvisie Lambertus Zijlplein Amsterdam

In dit rapport wordt antwoord gegeven op de vraag wat er nodig is om het Lambertus Zijlplein als klein buurtcentrum te behouden, sterker en toekomstbestendig te maken. De huidige stedelijke vernieuwing, de matige score voor leefbaarheid en veiligheid, de ontwikkelingen in de detailhandel en lokale ontwikkelingen maken de urgentie om tot actie over te gaan groot.

Handleiding

Infographic Centrum Uden

Een informatieve illustratie over de visie voor de toekomst van centrum Uden.

Voorbeeld

Gastvrije binnensteden: successen & lessen

Stad & Co heeft in samenwerking met INretail en Detailhandel Nederland het project Gastvrije Binnenstad opgestart. In vier steden (Hilversum, Meppel, Zoetermeer en Eindhoven) is een gastvrijheidsprogramma ontwikkeld. De ervaringen die in de vier binnensteden zijn opgedaan, worden in deze publicatie beschreven.

Verdieping

Visie Wilhelminaplein Eindhoven

Dit document presenteert de toekomstvisie voor het Wilhelminaplein in Eindhoven, die zowel door de bewoners als de nauw betrokken ondernemers van het gebieden gedragen wordt.

Verdieping

Strategie Dommeldistrict Eindhoven

Dit strategiedocument belicht onder andere de knelpunten van het uitgaansgebied Dommelstraat en Stationsplein, maar geeft ook goed weer waar de kracht van het gebied kan en moet liggen.

Onderzoek

Het bizzt in Nederland

In deze digitale uitgave delen we onze visie op de (door)ontwikkeling van de BIZ (van BIZ naar BIZ+) en onze plannen voor 2020.

Handleiding

Handboek Beter met BIZ

In deze praktische gids zijn de ervaringen van meer dan 100 BIZ’en in heel Nederland gebundeld. Het boekje bevat informatie over de oprichting, besturing en mogelijkheden van de BIZ, en nog veel meer. Geïnteresseerd? Vraag het boekje dan aan! Stuur een mail met uw naam en adres naar info@stadenco.nl en vermeldt 'Beter met BIZ' als onderwerp en u ontvangt per omgaande uw eigen exemplaar.