Lees, kijk, luister

Op zoek naar een centrumvisie, de resultaten van het eerste landelijke BIZ-onderzoek of een uitgewerkt actieplan? Het zit in de mediatheek, samen met relevante kennis van derden: alles onder één dak.

De samenwerkende stad - Handleiding

Samenwerken: modehype of must have?

Voor Inretail schreven Janneke den Ouden en Farzad Ghaus een artikel over samenwerken. Hét woord dat iedereen voor in de mond heeft liggen. Ondernemers onder elkaar, gemeenten en vastgoedeigenaren: allemaal ‘moeten’ ze samenwerken. Maar waarom eigenlijk? En hoe pak je het aan? 

De veranderende stad - Handleiding

Visiekaart goede kerngebieden

Tijdens het KERN Jaarcongres op 21 april werd de ‘visiekaart goede kerngebieden’ gepresenteerd. De uitkomst van een intensief traject, waaraan KERN en haar leden, begeleid door De Argumentenfabriek hebben gewerkt.

Auteur: KERN

De veranderende stad - De inclusieve stad - Voorbeeld

Samenvatting wensbeeld Stadionplein Amsterdam

Na de herinrichting van het Stadionplein in 2013 – 2017 hebben een aantal ondernemers de wens geuit om het verblijfsklimaat van het plein te verbeteren. Met name de wind maakt het plein op veel dagen niet prettig om te verblijven. Daarnaast kan het in de zomer, door het stenige karakter, erg warm worden. BIZ The Olympic Amsterdam heeft in samenwerking met Stad & Co het project opgezet.

Auteur: het wensbeeld is opgesteld door landschapsarchitect Kenny Vandepoel van Overlant Landschapsarchitecten.

De inclusieve stad - De veranderende stad - Onderzoek en opinie

Centrumvisie gemeente Uden

Hoe ziet het centrum van Uden er over 10 jaar uit? Op die vraag wordt in de nieuwe Centrumvisie van Gemeente Uden antwoord gegeven. Om tot een toekomstgericht centrum te komen, heeft gemeente Uden alle belanghebbenden betrokken. Alle stakeholders zijn vanaf het begin betrokken bij het opstellen van de visie, zowel inhoudelijk als procesmatig.

Auteur: gemeente Uden

De inclusieve stad - De samenwerkende stad - Onderzoek en opinie

PARTICIPATIEMOE(D)

Een samenwerkingsverband van zestien lectoraten van elf verschillende hogescholen – constateert dat professionals en burgers vol goede moed aan de slag gaan met participatie, maar dat de ervaringen en resultaten op veel plekken weerbarstig en tegenvallend zijn. In dit e-magazine zijn bevindingen uit heel Nederland gebundeld en vindt u een ‘behandelplan voor participatiemoeheid’.

Auteur: Platform Stad en Wijk

De inclusieve stad - De samenwerkende stad - Handleiding

Zeven bouwstenen voor het ontwikkelen van een buurtagenda

Het maken van een buurtagenda helpt bij het opleveren van plannen en maatregelen waar buurtbewoners beter, wijzer en gelukkiger van worden. In deze uitgave zijn zeven bouwstenen voor een vliegende start opgenomen.

Auteur: Platform31 en Movisie

De samenwerkende stad - Voorbeeld

Actieplan: Samen naar een toekomstbestendig Duindorp Schoorl

De actuele omstandigheden als gevolg van de coronacrisis zijn aanleiding om – meer dan ooit – de gelederen te sluiten, en samen op weg te gaan naar een toekomstbestendig Duindorp Schoorl en de onderlinge samenwerking te versterken.

Auteur: Farzad Ghaus, Directeur Stad & Co, namens stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS)

De veranderende stad - Onderzoek en opinie

Onderzoek: meer bezoekers naar mijn winkel

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft de afgelopen drie jaar samen met Stad & Co, zeven winkeliers en negen technologiepartijen onderzoek gedaan naar mogelijkheden die innovatieve technologie biedt om meer winkelbezoekers aan te trekken.

Auteur: Hogeschool van Amsterdam (HvA)

De veranderende stad - Onderzoek en opinie

Verdieping: alstublieft, een corona-analyse voor uw gebied

In februari 2020 kreeg Nederland voor het eerst met de mysterieuze ziekte COVID-19 te maken. Voorjaar 2021 is het einde van de coronacrisis nog niet in zicht. Hoe kunnen ondernemers ondanks de zware omstandigheden zelf het stuur pakken?

Auteur: Stad & Co

De veranderende stad - Onderzoek en opinie

Verdieping: de puzzel die de stad van morgen heet

Steden staan voor forse economische, sociale en ruimtelijke opgaven. Maar wat betekent dat precies? En hoe ontwerpt u een toekomstbestendige stad? Het artikel geeft antwoord op deze vragen.

Auteur: Stad & Co

De samenwerkende stad - Onderzoek en opinie

Verdieping: waarom samenwerken een werkwoord is

Samenwerking is de basis van ieder goed functionerend gebied. Heel belangrijk dus dat samenwerkingen goed blijven functioneren. Het artikel beschrijft waarom het evalueren en zo nodig herijken van samenwerkingen in gebieden belangrijk is.

Auteur: Stad & Co

De samenwerkende stad - Onderzoek en opinie

Verdieping: ontwikkeling van bedrijvige terreinen

Bedrijventerreinen ontwikkelen zich van industriegebieden naar woonwerklocaties. Veel bedrijventerreinen kampen met overlastgevend of zelfs crimineel gedrag. Het artikel beschrijft hoe een BIZ of een andere vorm van publiek-private samenwerking deze omstandigheden positief kan veranderen.

Auteur: Stad & Co 

De veranderende stad - Onderzoek en opinie

'Wonen voor winkels' in Noord-Hollandse winkelgebieden

De provincie Noord-Holland wil transformatie van structurele winkelleegstand naar woningen in centrumgebieden stimuleren. Centraal in dit onderzoek staat een inventarisatie van opgaven en kansen voor transformatie binnen de winkelgebieden in Noord-Holland.

Auteur: Stec Groep

Onderzoek en opinie

Retail Postcorona Impactanalyse 2021

Begin 2021 is opnieuw uitvoerig onderzoek verricht onder de stakeholders naar hun verwachtingen over de toekomst van de retail na de coronacrisis. In dit rapport worden de verwachtingen en constateringen gepresenteerd en toegelicht.

Auteur: Q&A Insights & Consultancy – in opdracht van de Retailagenda – in samenwerking met INretail en Kern (voorheen NRW)

De onderscheidende stad - Voorbeeld

Brandrapport Stadshart Heerhugowaard

Dit rapport beschrijft de bouwstenen – oftewel de essenties – van het gebiedsbrand stadshart Heerhugowaard. De inhoud is bepaald met behulp van het 5-stappenplan STREETBRANDING en is getoetst door twee werkgroepen branding bestaande uit ondernemers en vertegenwoordigers van alle samenwerkende partijen in het stadshart.

Auteur: Stad & Co

De onderscheidende stad - Voorbeeld

Brandrapport Rozengracht

Dit document beschrijft de bouwstenen – oftewel de essenties – van het gebiedsbrand Rozengracht. De bouwstenen vormen de basis voor: de uitwerking (conceptueel, visueel, tekstueel), de activatie (strategie, middelen, activiteiten, gedrag)en het management (planning, organisatie, budget) van het gebiedsbrand Rozengracht.

Auteur: Stad & Co

De inclusieve stad - Voorbeeld

Haarlem: Actieplan Detailhandel en Horeca 2020 t/m 2022

Het plan formuleert acties die nodig zijn om de leefbaarheid en economische vitaliteit te verbeteren of in stand te houden. Het gaat hier om de acht winkelgebieden die onderdeel uitmaken van de hoofdwinkelstructuur in Haarlem.

Auteur: Stad & Co

De inclusieve stad - Onderzoek en opinie

100 meest relevante maatschappelijke trends

Door mogelijke toekomsten te voorzien, erop te anticiperen en er vervolgens sneller op te kunnen reageren wordt de strategische besluitvorming binnen organisaties beter. Thaesis onderzocht de 100 meest relevante maatschappelijke en baanbrekende technologische trends.

Auteur: Thaesis

De inclusieve stad - Onderzoek en opinie

Visie 2025 - Herontwerp Duurzame Bezoekerseconomie amsterdam&partners

Hoe ziet de toekomst van Amsterdam er uit? Het college van de gemeente Amsterdam heeft amsterdam&partners, als verbindende partij in de MRA, gevraagd een advies uit te brengen over de toekomst van de bezoekerseconomie.

Auteur: amsterdam&partners

De inclusieve stad - Onderzoek en opinie

Visie: drie bakens voor postcoronabinnensteden en winkelgebieden

Onze visie op de postcorona-binnensteden en -winkelgebieden in Nederland. Bij Stad & Co zien we hierin drie fundamentele tendensen: collectief eigenaarschap, gemeenschapszin en bewuste groei.

Auteur: Stad & Co

De samenwerkende stad - Onderzoek en opinie

Veelgestelde vragen over BIZ in coronatijd

Deze Q&A biedt een overzicht van de veelgestelde vragen die BIZ-hulploket sinds de start op 2 april heeft ontvangen en wordt regelmatig geactualiseerd.

Auteur: Stad & Co

De samenwerkende stad - Onderzoek en opinie

Notitie BIZ in coronatijd

Op basis van de input van diverse BIZ-organisaties, gemeenten en de genoemde samenwerkingspartners en het BIZ-webinar op 8 juni 2020 geeft BIZ-hulploket in deze notitie haar advies en aanbevelingen aan de overheid en BIZ-organisaties.

Auteur: Stad & Co

De inclusieve stad - De samenwerkende stad - Voorbeeld

Toekomstbeeld Heemstede centrum

In dit toekomstbeeld wordt antwoord gegeven op de vraag wat de kracht van Heemstede centrum is en wat er nodig is om die kracht te behouden.

Auteur: Stad & Co

De inclusieve stad - Onderzoek en opinie

Retail Postcorona Impactanalyse

De impact van het coronavirus op de non-foodretail is groot, maar hoe groot? En wat is het effect ervan op winkelgebieden? In opdracht van de de Retailagenda, en in samenwerking met INretail en NRW, voerde onderzoeksbureau Q&A een uitgebreide impactanalyse uit naar de gevolgen van de coronacrisis op de non-foodretail.

Auteur: Q&A Insights & Consultancy – in opdracht van de Retailagenda – in samenwerking met INretail en Kern (voorheen NRW)

De inclusieve stad - Voorbeeld

Toekomstvisie bedrijventerreinen Beverwijk

In deze gebiedsvisie wordt antwoord gegeven op de vraag wat er nodig is om Wijkermeer en De Pijp in Beverwijk toekomstbestendig te maken.

Auteur: Stad & Co

De inclusieve stad - Voorbeeld

Actieplan - Hamershof Leusden

Hamershof: het toekomstbestendige winkelcentrum van Leusden. Dit resultaat van het Kom in actie traject i.s.m. DNWS bevat prioriteiten en actiepunten om het winkelcentrum toekomstbestendig te maken.

Auteur: Stad & Co

De inclusieve stad - Voorbeeld

Detailhandelsvisie Haarlem Winkelstad

De nieuwe detailhandelsvisie Haarlem Winkelstad biedt het beleidskader voor toekomstige ontwikkelingen binnen bestaande detailhandelsstructuur van de gemeente Haarlem.

Auteur: Stad & Co

Handleiding

Toolkit Temmend Terras

Een handleiding om de fysieke omgeving van het Stratumseind in Eindhoven te verbeteren.

Auteur: Stad & Co

Voorbeeld

Infographic Temmend Terras

Een informatieve illustratie van de evaluatie van het project Temmend Terras op het Stratumseind in Eindhoven, die als inspiratie kan dienen.

Auteur: Stad & Co

De inclusieve stad - Onderzoek en opinie

Doelgroepenonderzoek - The Olympic Amsterdam

Dit onderzoek gaat in op welke aspecten volgens de bewoners en gebruikers van het Stadionplein in Amsterdam goed op orde zijn en waar volgens hen in de toekomst nog mogelijkheden voor verbeteringen liggen.

Auteur: Stad & Co

De samenwerkende stad - Voorbeeld

Actieplan - Culemborg

De prioriteiten en acties die voortkomen uit het Kom in Actie Traject dat de samenwerkende partijen uit de binnenstad van Culemborg in het voorjaar van 2018 hebben doorlopen.

Auteur: Stad & Co

De duurzame stad - Onderzoek en opinie

Onderzoek Schone Lucht

Hoe kan Stichting Ondernemers Oud-West (overkoepelende stichting van zeven afzonderlijke BIZ-gebieden en De Hallen Amsterdam) de duurzaamheidsambities voor de winkelstraten van Oud-West waarmaken op het gebied van schone lucht?

Auteur: Stad & Co

De inclusieve stad - Voorbeeld

Actieplan - Sliedrecht

Resultaten van het Kom in actie traject i.s.m. DNWS met hierin de interventies en prioriteiten die de komende jaren moeten worden gepleegd om de Kerkbuurt in Sliedrecht toekomstbestendig te maken.

Auteur: Stad & Co

De samenwerkende stad - Onderzoek en opinie

Quickscan Someren

De resultaten van een organisatorisch en financieel draagvlakonderzoek (quickscan) naar de mogelijkheden voor een duurzame samenwerking in Someren.

Auteur: Stad & Co

interim ondersteuning - Voorbeeld

Veiligheidsanalyse en plan van aanpak KVO certificering

Plan van aanpak en een veiligheidsanalyse voor de Ondernemersvereniging HTMT in Den Bosch. Dit rapport is opgesteld in het kader van de KVO certificering.

Auteur: Stad & Co

De inclusieve stad - Voorbeeld

Wensbeeld De Clercqstraat

Het wensbeeld van de ondernemers en bewoners van de De Clercqstraat in Amsterdam Oud West voor een fraaie, groene, levendige en toekomstbestendige straat.

Auteur: Stad & Co

De samenwerkende stad - Onderzoek en opinie

Denken, durven, doen: 5 jaar BIZ in Nederland

De resultaten van het onderzoek‘5 jaar Bedrijveninvesteringszone in Nederland’, uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam in opdracht van Platform De Nieuwe Winkelstraat en Stad & Co in samenwerking met Provincie Noord-Holland.

Auteur: Stad & Co

De samenwerkende stad - De duurzame stad - Onderzoek en opinie

Boekje BIZ ervaringen Amsterdam

Ondernemers, vastgoedeigenaren, politiefunctionarissen, winkelstraat- en gebiedsmanagers, bewoners en anderen aan het woord over hun ervaringen met de BIZ in Amsterdam.

Auteur: Stad & Co

De samenwerkende stad - Voorbeeld

Platform Purmerend Centrum 2020-2022

De samenwerkingsafspraken van Platform Purmerend Centrum (PPC) voor een duurzame en toekomstbestendige samenwerking en de weg hier naar toe.

Auteur: Stad & Co

De inclusieve stad - Voorbeeld

Ambitiedocument Piushaven Community

Een presentatie van de visie, verbindende doelen, richtlijnen voor een nieuwe organisatie- en financieringsstructuur, strategische onderwerpen en het verhaal van stadshavengebied de Piushaven in Tilburg.

Auteur: Stad & Co

De inclusieve stad - Voorbeeld

Uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen Beverwijk

‘Van actie naar reactie‘ hét werkdocument van de gemeente Beverwijk, ondernemers en andere lokale en regionale partners. Hiermee geven zij de komende jaren uitvoering aan de visie voor bedrijventerrein Beverwijk.

Auteur: Stad & Co

De inclusieve stad - Voorbeeld

Toekomstvisie Lambertus Zijlplein Amsterdam

Wat is er nodig om het Lambertus Zijlplein als klein buurtcentrum te behouden, sterker en toekomstbestendig te maken? De huidige stedelijke vernieuwing, de matige score voor leefbaarheid en veiligheid, de ontwikkelingen in de detailhandel en lokale ontwikkelingen maken de urgentie om tot actie over te gaan groot.

Auteur: Stad & Co

De inclusieve stad - Voorbeeld

Infographic Centrum Uden

Een inspirerende en informatieve illustratie over de visie voor de toekomst van centrum Uden.

Auteur: Stad & Co

interim ondersteuning - Handleiding

Gastvrije binnensteden: successen & lessen

In vier steden (Hilversum, Meppel, Zoetermeer en Eindhoven) is een gastvrijheidsprogramma ontwikkeld. De successen en lessen die in de vier binnensteden zijn opgedaan, zijn in deze publicatie beschreven.

Auteur: Stad & Co

De inclusieve stad - Voorbeeld

Visie Wilhelminaplein Eindhoven

De toekomstvisie voor het Wilhelminaplein in Eindhoven, die zowel door de bewoners als de nauw betrokken ondernemers van het gebied wordt gedragen.

Auteur: Stad & Co

De onderscheidende stad - Voorbeeld

Strategie Dommeldistrict Eindhoven

Dit strategiedocument belicht onder andere de knelpunten van het uitgaansgebied Dommelstraat en Stationsplein, maar geeft ook goed weer waar de kracht van het gebied kan en moet liggen.

Auteur: Stad & Co

De inclusieve stad - Onderzoek en opinie

Het bizzt in Nederland

In deze digitale uitgave delen we onze visie op de (door)ontwikkeling van de BIZ (van BIZ naar BIZ+) en onze plannen voor 2020.

Auteur: Stad & Co

De samenwerkende stad - Handleiding

Handboek Beter met BIZ

Een praktische gids met de ervaringen van meer dan 100 BIZ’en in heel Nederland, informatie over de oprichting, besturing en mogelijkheden van de BIZ, en nog veel meer. Geïnteresseerd? Vraag het boekje dan aan! Stuur een mail met uw naam en adres naar info@stadenco.nl en vermeldt ‘Beter met BIZ’ als onderwerp en u ontvangt per omgaande uw eigen exemplaar.

Auteur: Stad & Co