Digitaal BIZ-draagvlak meten: Haarlem doet het als eerste!

maart 2023
Kick-off stemming Haarlem

En ja - om de scoop meteen weg te geven – de meting verliep uitstekend én viel positief uit. De BIZ vastgoedeigenaren Cronjéstraat is daardoor de allereerste ‘online verlengde’ BIZ van Nederland. Vers van de pers: tips voor een succesvolle digitale draagvlakmeting!

Marjon Zorge, beleidsmedewerker Economie bij de gemeente: ‘De insteek was: we gaan het gewoon doen! Ik als trekker vanuit de gemeente, en Farzad Ghaus en Charlie Hoge van Stad & Co als experts en externe schakel tussen de gemeente en de vastgoedeigenaren van de Generaal Cronjéstraat. Gezamenlijk hebben we alles uitgezocht waar de wetgeving niet in voorzag en de eigenaren geholpen met hun BIZ-plan. Ik coördineerde het proces en stemde intern bij de gemeente alles af.’

Ontwikkelplannen Generaal Cronjéstraat

‘Er staat de komende jaren veel op stapel voor de Cronjé. Op dit moment wordt er samen met de ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en bezoekers gewerkt aan het opstellen van een ruimtelijk, functioneel en economisch perspectief voor de straat. Dit perspectief is nodig voor een een duurzame herprofilering van het gebied. Ook wordt voor de Transvaalbuurt – waarbinnen de Cronjé een centrale positie heeft – een wijkontwikkelingsplan opgesteld. De samenwerking tussen de eigenaren, ondernemers en gemeente loopt nu al goed. Dat wil je graag behouden en versterken. Ieder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn eigen deel, maar collectieve besluiten nemen we graag samen én in goed overleg. Dat komt alle partijen in een gebied ten goede.’ Aldus Marjon.

Pionieren is leuk

De bestaande BIZ liep eind 2022 af. Ongeveer een jaar daarvoor heeft de gemeente het BIZ-bestuur gevraagd hoe het tegen een eventueel vervolg aankeek. Gelukkig waren alle bestuursleden het unaniem eens: ze moesten door! Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom zijn de gemeente en de eigenaren, onder leiding van Stad & Co, een jaar van te voren gestart. Gaandeweg ontstond het idee om de draagvlakmeting te digitaliseren. Marjon: ‘Er waren organisatorisch en juridisch gezien geen bewaren, en ik deins niet terug voor een experiment. Dus.. waarom niet? Het speelde wel mee dat het ging om een relatief klein gebied. 145 vastgoedeigenaren om precies te zijn. Dat maakt het aantal deelnemers overzichtelijk’.

Drempels wegnemen

Vastgoedeigenaren wonen of werken vaak niet in de straat. Daardoor zijn ze in veel gevallen lastiger te bereiken. Juist daarom is digitaal stemmen voor deze doelgroep van toegevoegde waarde. Marjon: ‘We hebben het stemmen zo makkelijk mogelijk gemaakt. Naast het digitaal stemmen via een QR-code of via de mail bleef het ook mogelijk om te stemmen per post. Het vergt iets meer uitleg, maar in de praktijk bleek dit geen drempel. Het aantal uitgebrachte stemmen was namelijk hoog! Maar liefst driekwart van de stemmen kwam digitaal bij ons binnen.’

Belang van persoonlijk contact

Farzad benadrukt dat persoonlijk contact nog steeds onmisbaar is in een oprichtings- of verlengingstraject van een BIZ. ‘Alles digitaal organiseren is een groot risico. Daarom hebben wij samen met de gemeente een fysieke kick-off bijeenkomst georganiseerd. Zo blijf je benaderbaar voor vragen en kun je de laatste twijfels wegnemen’. Dat je als gemeente altijd en real-time inzicht hebt in het aantal uitgebrachte stemmen, is een groot bijkomend voordeel. Zo weet je precies wanneer een reminder nodig is, en wanneer niet. Ook het tellen van de stemmen is sneller geregeld, met zoveel digitale stemmen. De gemeentelijke afdeling Data Informatie en Analyse faciliteerde en ondersteunde de digitale stemming aan de achterkant.

Inspiratie voor andere gebieden

Marjon: ‘We zijn trots op de vastgoedeigenaren uit de Generaal Cronjéstraat dat ze met ons durfden te pionieren. We hopen met deze succesvolle digitale draagvlakmeting een inspiratie te zijn voor andere BIZ-gebieden in Nederland. We delen dan ook graag onze opgedane kennis en ervaring. De gemeente Amsterdam en Rotterdam zijn al op bezoek geweest om van ons te leren. ‘ De volgende stap is het verlengen van de BIZ voor ruim 1.100 ondernemers in de Haarlemse binnenstad. Ook hier willen de ondernemers en de gemeente digitaal stemmen mogelijk maken. Farzad: ‘Stad & Co gaat het proces weer begeleiden. We kijken met vertrouwen naar de komende draagvlakmeting. In onze ogen heeft digitaal stemmen mét persoonlijk contact de toekomst!’

Meer weten?

Meer weten of doorpraten over de eerste succesvolle digitale draagvlakmeting in Haarlem? Neem dan contact op met Marjon Zorge of Farzad Ghaus.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief & blijf op de hoogte van onze activiteiten en projecten.

*  Website URL

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn