Deurne: krachtenbundeling voor ontwikkeling van het centrum

mei 2018

Ondernemers en eigenaren uit het centrum van Deurne doorlopen de komende maanden het oprichtingstraject voor een bedrijveninvesteringszone. Zij streven ernaar om vanaf 2019 vijf jaar lang vanuit een gezamenlijke visie structureel te investeren in de ontwikkeling van Deurne Centrum.

Versterking van de internationale allure en regionale eigenheid

Deurne is met vijf andere Peeldorpen verenigd in de middelgrote gemeente Deurne. Gelegen in de provincie Noord-Brabant, in de regio Peelland, huisvest de gemeente Deurne ruim 32.000 inwoners. Samen met 20 regiogemeenten bundelt Deurne haar krachten in de Metropoolregio Eindhoven. De partnergemeenten werken samen aan de versterking van de internationale allure en regionale eigenheid. De groene omgeving en culturele historie vormen de gemeente Deurne. Voor het dorp Deurne is de ambitie op het gebied van bedrijvigheid om een kwalitatief en kwantitatief zo compleet, gevarieerd en attractief mogelijk duurzame aanbodstructuur te realiseren en te behouden voor de inwoners van de gemeente Deurne. Daarbij zijn ook de samenhang, veiligheid, attractiviteit en passend beleid belangrijke elementen.