Deurne: centrum ondernemers én pandeigenaren stemmen vóór de BIZ

november 2018

Het centrum van Deurne is vanaf 2019 georganiseerd in twee BIZ’en (Bedrijven Investerings Zones): een BIZ voor alle ondernemers én een BIZ voor alle pandeigenaren. In oktober wees de draagvlakmeting voor de BIZ onder de ondernemers en pandeigenaren uit dat de bereidheid groot is om sámen te investeren in een toekomstbestendig Deurne centrum. De BIZ’en vormen een stevige financiële basis voor de uitvoering van het actieplan ‘Samen Deurne-centrum Verbeteren’.

Een nieuwe financieringsstructuur

In het centrum van Deurne werd onder de centrumondernemers via de gemeente al een aantal jaren reclamebelasting geïnd. Zo betaalden de ondernemers voor de collectieve activiteiten in het centrum. Daarbij deed ook een deel van de pandeigenaren van het commercieel onroerend goed een vrijwillige bijdrage voor de versterking van het centrum. Om de financieringsstructuur te herzien en met alle belanghebbende ondernemers en pandeigenaren bij te dragen aan de toekomst van Deurne centrum werd het initiatief genomen om voor beide partijen, met begeleiding van Stad & Co, de BIZ-en op te zetten.

Groot draagvlak

Na een intensieve voorbereidingsperiode waarin de ondernemers en pandeigenaren samen met de gemeente het BIZ-plan uitwerkten, konden de beoogde bijdrageplichtigen in de maand oktober hun stem uitbrengen voor de draagvlakmeting van hun BIZ. Op 26 oktober werden de uitgebrachte stemmen geteld: van het totaal aantal uitgebrachte stemmen bleek 79% van de ondernemers en 87% van de eigenaren positief over de instelling van een BIZ. Met ruime meerderheid van de stemmen gaan alle lokale ondernemers en eigenaren via de BIZ’en vanaf 1 januari 2019 vijf jaar lang collectief (niemand uitgezonderd!) investeren in de verbetering van Deurne centrum.

Bruisend, levendig en groen centrum

Met de BIZ’en dragen alle ondernemers en pandeigenaren bij naar rato van hun belang en zijn de financiële mogelijkheden aanzienlijk groter dan voorheen. De komende jaren zal het resultaat zichtbaar worden van het gezamenlijke actieplan ‘Samen Deurne-centrum Verbeteren’. De plannen zijn gericht op een bruisend, levendig en groen centrum met minder leegstand. Zo wordt Deurne centrum als geheel sterker!

meer weten?

 

mail mij     LinkedIn