Den Haag: procesbegeleiding herinrichting Frederik Hendriklaan

maart 2019

Met ingang van 1 maart is Stad & Co actief in de Frederik Hendriklaan in Den Haag. Deze sfeervolle winkelstraat in het Statenkwartier ondergaat de komende jaren een ingrijpende herinrichting. De inzet van Stad & Co is erop gericht om de fasen vóór, tijdens en na herinrichting zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Participatie

Een herinrichting is vaak een proces van maanden, zo niet jaren. Een proces waarin verschillende belangen spelen. Gemeenten werken hierin steeds vaker in zogenoemde participatietrajecten, waarbij belanghebbenden nauw bij het proces worden betrokken zodat diverse belangen in kaart worden gebracht. Ook in de Frederik Hendriklaan is dit proces al enige tijd gaande. Het bestuur van de BIZ (bedrijveninvesteringszone) is al sinds het begin van dit proces in gesprek met de gemeente en de achterban. Nu de uitvoering nadert, ontstaat een andere behoefte.

Probleemvanger

De verwachting is dat de uitvoering de nodige hobbels met zich mee zal brengen, zoals: plannen die worden gewijzigd, problemen in de openbare ruimte, onvolledige informatieverstrekking naar ondernemers en de uitdaging voor ondernemers in het gebied om hun klandizie te behouden. Waar het BIZ bestuur in het voortraject het eerste aanspreekpunt was, wil ze tijdens de uitvoering graag de handen vrij hebben voor het dagelijkse bestuur van de vereniging. Er is behoefte aan een intermediair, een probleemvanger: enerzijds om de gesprekken en samenwerking met de gemeente te begeleiden, anderzijds om de communicatie richting de leden van de BIZ in goede banen te leiden.

Inzet

De inzet van Stad & Co – in de persoon van Floor Thomasse – zal gericht zijn op het stroomlijnen van de communicatie en van het proces tijdens de uitvoering. Als aanspreekpunt voor de gemeente en ondernemers zal zij ontstane problemen in de uitvoering tijdig opvangen, adresseren en communiceren. De overlast voor bezoekers en ondernemers moet maximaal worden beperkt en de belangen van de ondernemers moeten worden behartigd. Door in het gebied aanwezig te zijn en korte lijnen met de uitvoering en bestuur te onderhouden, zorgen we ervoor dat de ondernemers kunnen ondernemen, de uitvoerders kunnen doorwerken en de straat zo snel mogelijk weer de allure heeft die bij De Fred hoort.

meer weten?

 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn