Den Haag: 'Binnenstadsplan 2033 is cadeau aan de stad'

juli 2023

De Haagse binnenstad is een klinkend publiek-privaat succes. Al sinds de jaren negentig zetten de gemeente Den Haag en Stichting Binnenstad Den Haag (StiBi) iedere tien jaar sámen de lijnen naar de toekomst uit. Maar hoe blijf je koploper? En hoe kijk je na zoveel jaar opnieuw met een frisse blik?

De binnenstad telt jaarlijks zo’n 30 miljoen bezoeken. Er werken circa 45.000 mensen. Een economische motor en prestatie van formaat dus. Maar geen vanzelfsprekendheid. Immers tijden, opgaven en perspectieven veranderen.

Toekomstvisie voor de stad, mét de stad

In de afgelopen twee jaar heeft de publiek-private samenwerking binnenstad Den Haag een nieuwe langjarige strategische visie op de binnenstad ontwikkeld. Integraler, fundamenteler en meer in samenspraak met de stad dan ooit. Stad & Co leidde het visieproces. We ontwierpen een stevig, creatief en uitgebreid participatietraject met een zogeheten kennislab en diverse binnenstadslabs. Samen met RUIMTEVOLK deden we onderzoek en ontwikkelden we scenario’s waar de labs mee aan de slag gingen. Stap voor stap faciliteerden we zo de totstandkoming van een nieuw toekomstbeeld van de Haagse binnenstad. Gewogen, doordacht, gedragen. Met als slotstuk tien gezamenlijke keuzes, die de komende jaren ingevuld gaan worden, om de visie te realiseren.

Positief en enthousiast

Op 1 juni jongstleden presenteerde de publiek-private samenwerking het concept Binnenstadsplan 2033 in PAARD. Wethouder Saskia Bruines en stichtingvoorzitter John Kroes openden de feestelijke avond. Aanwezigen, vertegenwoordigers van alle betrokken binnenstadspartners, konden vragen stellen en in gesprek gaan met een speciaal voor de gelegenheid samengesteld binnenstadspanel. Het toekomstbeeld en de tien keuzes – de fundamenten van de nieuwe binnenstad – werden enthousiast ontvangen. De reacties waren positief en zowel tijdens de bijeenkomst als bij de borrel werd het plan uitgebreid besproken. Vanuit de binnenstad staan alle signalen op groen, zoveel is duidelijk.

Binnenstadspanel aan het woord op het podium van PAARD.

Foto: binnenstadspanel op het podium van PAARD. Van links naar rechts: Bas Winkler (bedrijfsleven, voorzitter Binnenstad in Bedrijf), Nicole Aalbers (gemeente – senior adviseur binnenstad en retail), Eugène Sauren (gemeente – senior stedenbouwkundige), Farzad Ghaus (Stad & Co – managing partner), John Kroes (onderwijs – voorzitter Stichting Binnenstad), Rita van Hasselt (bewoners – vertegenwoordiger bewonersbelangen Stichting Binnenstad), Tjeerd Vrij (cultuur – bestuurder Museumkwartier), Simon van der Zwan (vastgoed – voorzitter BIZ eigenaren Spuistraat). Fotografie: Jelle Verhoeks

‘De thermometer’ is er diep ingestoken en dat heeft veel opgeleverd

‘Ik zie het binnenstadsplan echt als een cadeau aan de stad. We hebben de thermometer in de samenleving gestoken en heel veel opgehaald. Dit is hoe iedereen erover denkt en daar is het plan op gebaseerd. Het geeft inzicht in wat bezoekers, verblijvers, bewoners, gemeente en ondernemers op de lange termijn van de binnenstad verwachten. Zodat we daar samen naartoe kunnen werken.’ Dat stelt Bas Winkler, voorzitter van het platform Binnenstad in Bedrijf en een van de deelnemers aan het panel. Ook panellid Rita van Hasselt herkent de ‘thermometer’ en vindt ook dat die in álle lagen is gestoken. Als spreekbuis van de binnenstadsbewoners in de Stichting Binnenstad behartigt ze de belangen van een brede groep mensen. Zelf weet ze ook alles van het drukke en soms chaotische leven in de binnenstad. ‘Een goed functionerende binnenstad is voor iedereen belangrijk. In het plan zijn de belangen van álle gebruikers vertegenwoordigd, daar hebben we voor gezorgd’, aldus van Hasselt.

Inhoudelijk zijn er scherpe keuzes gemaakt

Ook aan ambtelijke zijde is men tevreden. Eugène Sauren was als gemeentelijk stedenbouwkundige betrokken bij het plan en zat op 1 juni ook op het podium in PAARD. Sauren: ‘Het Binnenstadsplan ademt het effect van samenwerking op alle niveaus. Tussen de verschillende diensten binnen het stadhuis, tussen de private partijen in de binnenstad en tussen de gemeente en de stichting Binnenstad Den Haag. Al die belangen en zó veel meningen aan tafel, is meestal een recept voor een zeer ingewikkeld proces. Dat hadden wij niet. Natuurlijk is er veel gediscussieerd en heel veel tegen het licht gehouden. Maar we hebben steeds integrale afwegingen gemaakt. Met goede en inhoudelijk scherpe keuzes als resultaat.’ Farzad Ghaus, managing partner bij Stad & Co: ‘Door met elkaar in discussie te gaan, groeit de betrokkenheid. Er ontstaat op natuurlijke manier steeds meer mede-eigenaarschap. De liefde voor de binnenstad bij iedereen viel me écht op, en ook de wil om er gezamenlijk iets moois van te maken!’

Rita van Hasselt, Bas Winkler en Eugène Sauren hebben elk een rol gespeeld in binnenstadsvisieproces. Meer weten over de inhoud van het plan en hun aandeel in het proces? Bekijk ook deel 2: ‘Kijk op de keuzes in het Binnenstadsplan 2033’ Benieuwd hoe ook de organisatie is vernieuwd? Lees dan deel 3: ‘Werken aan een nieuw binnensatdsmanagement’ 

 

Binnenkort verschijnt deel 2 in deze serie over Binnenstad Den Haag.

Binnenstadsplan Den Haag 2033 – een levendige, groene en verbonden Haagse binnenstad

Hoe integreer je de groeiende behoefte aan meer wonen, werken, studeren, verblijven en ontmoeten in de binnenstad? Wat kun je doen tegen hittestress en stortbuien, en vóór biodiversiteit en schone lucht? Wat betekent dat voor de mobiliteit, en voor de inrichting van de openbare ruimte? En voor de ‘huiskamerkwaliteit’ van de binnenstad, als aantrekkelijke en leefbare plek voor iedereen? En: wie gaan de programma’s betalen en organiseren, die de transformaties moeten verwezenlijken? Of neem Haagse ontwikkelingen als het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst, wat doe je daarmee? En de sfeergebieden; stuk voor stuk succesvol op de kaart gezet, maar wat verbindt ze?

Het concept Binnenstadsplan Den Haag 2033 beantwoordt al deze vragen, en meer. Het zet voor alle binnenstadspartners een duidelijke stip op de horizon en biedt door middel van tien keuzes een helder en concreet strategisch uitvoeringskader.

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn
 

Janneke den Ouden

partner
mail mij     LinkedIn
 

Eveline van der Vliet

senior communicatiespecialist
mail mij     LinkedIn