Den Haag: bedrijventerrein ZKD ontwerpt eigen toekomst

januari 2022

De gemeente Den Haag wil haar binnenstedelijke bedrijventerreinen upgraden en heeft ook de ambitie om nog eens 50.000 m2 bedrijfsruimte toe te voegen binnen de gemeentegrenzen. De kansen voor vernieuwen, verduurzamen en intensiveren worden per gebied vastgelegd in een gebiedspaspoort. Bedrijventerrein Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoek (ZKD) bijt de spits af.

Ontwikkelkansen en verbeterplannen voor ZKD

Het gebiedspaspoort geeft straks aan waar de ontwikkelkansen liggen in het gebied en wat ervoor nodig is om ze daadwerkelijk te realiseren. Ondernemers, vastgoedeigenaren en andere organisaties uit het gebied zijn afgelopen jaar gevraagd om (digitaal) verbeterplannen aan te leveren voor de openbare ruimte en hun panden. Daarnaast zijn zij uitgenodigd om hun ideeën via straatpraatsessies en 1-op-1 gesprekken kenbaar te maken. De ZKD-board, een groep representatieve ondernemers en eigenaren uit het gebied, denkt samen met de gemeente mee over de ingestuurde ideeën voor het bedrijventerrein.

Co-ontwerpsessies

Stad & Co is gevraagd om vijf co-ontwerpsessies te verzorgen voor de ZKD-board. Tijdens de co-ontwerpsessies gaan we met de boardleden aan de slag met het prioriteren, kwantificeren en kwalificeren van de opgehaalde ideeën. We maken inzichtelijk wat de (verschillende) doelen, belangen, wensen en behoeften van ondernemers, eigenaren en andere stakeholders zijn. Daarnaast toetsen we in twee bredere bijeenkomsten de bereidheid van ondernemers en eigenaren om zelf te investeren in de vernieuwing van het gebied. Tijdens het voorbereiden en faciliteren van de vijf sessies houden we rekening met actuele ontwikkelingen en met eventuele wensen en behoeften van het bedrijventerrein. We verwerken de resultaten van elke sessie in praktische en bondige documenten waarmee de projectleider verder kan.

Meer weten?

Meer weten over onze werkwijze op bedrijventerrein ZKD, of meer weten over participatie en co-ontwerpen? Bezoek de inclusieve stad of stuur een mail naar Nicole Haas. 

meer weten?

 

Nicole Haas

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Marlot van Dijken

senior adviseur
mail mij     LinkedIn