Collectieve bedrijfsafvalinzameling: de Afvalfiets

Er ligt landelijk een grote uitdaging op het gebied van collectieve bedrijfsafvalinzameling. Ondernemers willen gedurende de hele dag afval kunnen aanbieden. Het Afval Collectief is daarom gestart met de ontwikkeling van een duurzaam alternatief.

Systeem voor collectieve afvalinzameling

De afgelopen maanden is er veel werk verzet door het Afval Collectief rondom het opzetten van een nieuw systeem voor het collectief inzamelen van bedrijfsafval in horeca- en retailgebieden. Aanvullend op de informatie die we hebben ontvangen vanuit ondernemers, diverse gemeenten en de Rijksoverheid zijn er gesprekken gevoerd met inzamelaars en leveranciers.

Op zoek naar alternatieven

Uit de gesprekken blijkt dat er verschillende mogelijkheden zijn voor het plaatsen van ondergrondse of bovengrondse (pers)containers. Deze opties worden binnenkort van de tekentafel naar de praktijk gebracht. Voor smalle straten blijft het echter een uitdaging om een oplossing te vinden. In deze straten is er namelijk weinig tot geen ruimte om containers in te graven of te plaatsen of om grote inzamelwagens te ontvangen. Desondanks hebben ook deze ondernemers de wens om gedurende de gehele dag afval te kunnen aanbieden.

Introductie van de Afvalfiets

Vanuit de zoektocht naar een innovatief en duurzaam systeem voor de smalle horeca- en winkelstraten is het idee voor de Afvalfiets ontstaan. Deze speciale fiets zal meerdere keren per dag langskomen in de straat en maakt het mogelijk om verschillende afvalsoorten tegelijkertijd in te zamelen. Het is een duurzame manier van afvalinzameling en zorgt voor een sociale bijdrage in de buurt. Tot slot draagt de inzet van de Afvalfiets bij aan het scheiden van afval en de bewustwording daarvan.

meer weten?

 

mail mij     LinkedIn