Bunschoten: Als een vis in het water in Spakenburg Centrum

juni 2021

Een compact, aantrekkelijk en compleet centrum graag! Het liefst een waarin alle partijen - gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren en overige stakeholders in het centrumgebied - gezamenlijk optrekken. De gemeente Bunschoten-Spakenburg weet precies wát ze wil. Alleen: hoe? Stad & Co is ingeschakeld om die vraag te beantwoorden. En voelt zich als een vis in het water 😉  

Actief ondernemerschap

‘We ontwikkelen bottom-up een aanpak waarmee Spakenburg Centrum eerst naar een nieuwe samenwerkings- en financieringsvorm toegroeit, en dan overschakelt’, vertelt senior adviseur Floor Thomasse. ‘Het centrumgebied heeft van oudsher een sterke lokale economie. Er is veel maakindustrie gevestigd en de toeristische functie zorgt normaalgesproken voor bezoekers. De vitaliteit van het gebied staat echter wel onder druk. Van 2016 tot 2021 was er een bedrijveninvesteringszone (BIZ) actief. In november 2020 bleek er echter onvoldoende draagvlak te zijn voor verlenging van de BIZ.’

Inspelen op uitdagingen

In de Centrumvisie 2017-2023 spreekt de gemeente Bunschoten-Spakenburg de ambitie uit naar een compact, aantrekkelijk en compleet – lees: toekomstbestendig – centrum te streven. Te realiseren door een samenwerking van gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren en andere stakeholders. De huidige coronacrisis heeft de (vooruitziende) blik van de gemeente versneld. Er worden na het wegvallen van de overheidssteun grote negatieve effecten verwacht voor de detailhandel en de horeca. De gemeente wil hier proactief op inspelen door nog tijdens de crisis al te anticiperen. Kerngedachte is de krachten te bundelen en hernieuwde samenwerking te stimuleren.

Gedragen en gedeeld 

Floor Thomasse: ‘Spakenburg staat zeker niet alleen. We zijn op dit moment in veel andere dorpen en steden met verwante problemen aan de slag. Al die kennis en ervaring nemen we mee. We starten in mei met individuele gesprekken met bestuurders van relevante verenigingen en stichtingen, individuele (vastgoed)ondernemers en met stakeholders zonder een bestuursfunctie. Onze focus ligt op het peilen van ieders wil en mogelijkheid om zich actief in te zetten voor een collectieve aanpak. En natuurlijk proberen we te inspireren en draagvlak te creëren voor een hernieuwde samenwerking. De uitkomsten vertalen we in een concrete en integrale Kansenkaart Spakenburg Centrum 2021-2025.’ Door op deze manier – inhoudelijk en van onderaf – aan een gemeenschappelijk toekomstperspectief te werken, ontstaat een nieuwe stip op de horizon die vanaf dag één gedragen en gedeeld is. ‘In de volgende fase vertalen we de kansenkaart in een gemeenschappelijk uitvoeringsplan. Hier kunnen alle partijen met hernieuwde energie en focus mee aan de slag. Oftewel: hun inspanningen verzilveren.’

Meer weten?

Benieuwd wat een gezamenlijk ambitiedocument en een concreet uitvoeringsplan voor uw binnenstad, dorpscentrum of winkel- of horecagebied kunnen betekenen? Neem dan contact op met Floor Thomasse van Stad & Co.

meer weten?

 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn