BIZ: samenwerken aan een sterker winkelgebied

juli 2018

Het aantal bedrijveninvesteringszones (BIZ'en) in Nederland neemt snel toe. Ondernemers en eigenaren uit diverse gebieden werken samen aan de oprichting van een BIZ om hun winkelstraat, binnenstad of winkelcentrum economisch sterker te maken. Met een ambitieus BIZ-plan spelen de gebieden - ieder op hun eigen manier - in op de toekomst. De ondernemers uit de centra van Haarlem, IJmuiden, Rotterdam, Zaandam en Deurne hebben de ambitie om hun centrumgebied per 2019 te verenigen in een BIZ. Hetzelfde geldt voor Winkelcentrum Westermarkt in Tilburg en hart van Katendrecht (Deliplein) in Rotterdam. Stad & Co begeleidt deze gebieden van a tot z bij de oprichting van een BIZ.

Zaandam centrum creëert draagvlak op alle niveau’s

In gesprek met de gemeenteraad. Dat deden de ondernemers uit het stadshart van Zaandam om niet alleen onder hun collega’s, maar ook binnen de gemeente draagvlak te creeëren voor hun BIZ-plan. De Zaanse ondernemers hebben de ambitie om het centrum van Zaandam écht op de kaart te zetten, onder andere door de unieke aspecten van het stadshart lokaal en regionaal te promoten. Inmiddels is uit een tweetal informatiebijeenkomsten voor de Zaanse ondernemers gebleken dat er veel draagvlak bestaat voor de collectieve plannen.

Ondernemers IJmuiden enthousiast over nieuwe vorm van samenwerken

Stad & Co levert sinds begin 2017 de winkelloods van Velsen. De winkelloods is aangesteld om de leegstand en het aantal vierkante meters winkeloppervlak terug te dringen en de samenwerking tussen de gemeente en de ondernemers te bevorderen. Vrijdag 20 juli verscheen een artikel in de IJmuider courant dat meldt dat de leegstand in Velsen en IJmuiden flink is gedaald. Om de collectieve slagkracht van de ondernemers te bevorderen begeleidt Stad & Co het oprichten van een BIZ voor het centrumgebied. Uit de informele draagvlakmeting is inmiddels gebleken dat er al veel enthousiasme bestaat voor deze nieuwe vorm van samenwerken!

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn