BIZ in tijden van corona

Het afgelopen jaar is mij regelmatig gevraagd of het wel slim is om in coronatijd een BIZ op te zetten. Mijn antwoord is altijd volmondig JA. Ik begrijp de vraag goed. Door de uitdagingen waar horeca- en retailondernemers mee worden geconfronteerd, zijn initiatiefnemers vaak bang dat het een moeizaam traject wordt. En dat is deels waar, een BIZ opzetten in coronatijd is zeker een uitdaging, maar mijn ervaring is dat het ook veel brengt.

Samen maak je meer impact

Want samen aan je gebied werken, is een must. Winkelgebieden hebben de laatste jaren de nodige klappen te verwerken gehad. Het consumentengedrag verandert al jaren, en de switch naar online is onomkeerbaar. De consument heeft ook andere behoeften gekregen, waar je samen beter aan tegemoet kunt komen. Samenwerking straalt af op je gebied, en dat voelen je klanten. Een fraaie zomer- of winteraankleding, een gezamenlijke uitstraling, goede (social) mediacampagnes en gezellige acties of evenementen? De impact als je dit samen doet, met gezamenlijk budget is veel groter dan wanneer je dit alleen doet. Bovendien: samenwerken is veel leuker dan alles alleen doen.

Sneeuwbaleffect

Een stevige samenwerking in een BIZ zorgt vaak ook voor een betere samenwerking met de gemeente. De uitvoeringsovereenkomst die bij de start van de BIZ wordt opgesteld, biedt handvatten om op regelmatige basis, ook op bestuurlijk niveau (dus met de wethouder) de koppen bij elkaar te steken. Mijn persoonlijke ervaring in de gebieden waar ik BIZ-en heb opgezet en begeleid, is dat de samenwerking met de gemeente flink verbetert. Maar ook, dat de investeringen in het gebied door de gemeente toenemen. Samenwerken wordt een sneeuwbal: er haken steeds meer partners aan om zaken voor elkaar te krijgen. Ondernemers en gemeenten zoeken ook steeds vaker de samenwerking met vastgoedeigenaren op. In de strijd tegen leegstand of om transformatieopgaven samen aan te vliegen, om het dorp of de straat vitaal te houden, zoekt men elkaar op. Het is dan ook niet gek dat het aantal vastgoed BIZ-en de laatste jaren groeit.

In gesprek met elkaar

Los van de gezamenlijke investeringen die ondernemers, gemeente en eigenaren doen, levert een BIZ-traject in deze tijd ook nog iets anders op: het persoonlijke contact. Want, om met elkaar tot een BIZ te komen, moet je weten wat er onder de ondernemers leeft en wat ieders wensen en behoeften zijn. Juist in deze tijd, waarin de neiging groot is om je flink op je eigen onderneming te richten, is het belangrijk om met elkaar in contact te blijven. Een BIZ-traject ‘dwingt’ je als het ware om je communicatie goed op te tuigen en de lijnen open te zetten. Dat is zeker niet altijd eenvoudig, want bijeenkomsten of persoonlijk contact zijn lastig in tijden van lockdown of aangescherpte maatregelen. Gelukkig zijn er genoeg aanvullende communicatiemiddelen om toch in contact te blijven, denk aan interactieve platforms zoals Chainels en Pleio, online webinars en bijeenkomsten via Zoom of Teams. Of simpelweg bellen…

Uitdagingen genoeg

Zoals ik het nu breng, klinkt het misschien logisch en eenvoudig om voor een BIZ te gaan in coronatijd. Het brengt zeker uitdagingen mee. Meer dan ooit heb je actieve ondernemers nodig, die als ambassadeurs inzetbaar zijn. In mijn werk merk ik de laatste tijd dat juist dit lastig is. Ondernemers willen vaak wel, maar hebben simpelweg geen tijd. Vaak moet er meer met minder personeel gedaan worden: behalve de winkel heeft een gemiddelde ondernemer ook een online verkoopkanaal en is men actief op social media. Maar, door het werk over een grotere groep te verdelen, is het leuk én haalbaar. Ook vraagt de coronapandemie om extra goed na te denken over de bijdrage, want voor sommige ondernemers zijn het financieel moeilijke tijden. Gelukkig zijn er voldoende mogelijkheden in de BIZ-wet om te differentiëren, zoals op locatie, op hoofdbranche, op WOZ-waarde, etc. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om de bijdrage laag te starten en de komende jaren te laten stijgen, zodat ondernemers kunnen wennen aan de bijdrage. Tenslotte moet je een flexibele grondhouding hebben ten aanzien van de draagvlakmeting.Ik heb in de afgelopen anderhalf jaar gezien dat het soms slim is om de draagvlakmeting uit te stellen. Middenin of direct na een lockdown staat voor veel ondernemers de pet niet naar een BIZ. Uitstel kan dan handig zijn. Ook hiervoor biedt de wet mogelijkheden.

JA

Al met al is het een absolute aanrader om voor een BIZ te gaan, er samen de schouders onder te zetten en met optimisme naar de toekomst te kijken. Als de BIZ erdoor is, geeft dat een enorme positieve boost in het gebied en het gemoed. En dat is wat je nodig hebt in én na coronatijd.

Floor Thomasse is senior adviseur bij Stad & Co (Stad & Co heeft meer dan 75 BIZ-en opgericht en begeleidde de afgelopen jaren diverse BIZ-en in de uitvoer van hun plannen) 

meer weten?

 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn