Beverwijk: integrale bedrijventerreinenstrategie voor De Pijp en Wijkermeer

juli 2018

De gemeente Beverwijk wil een optimaal vestigingsklimaat bieden voor het lokale en regionale bedrijfsleven. Op basis van de vraag vanuit het bedrijfsleven en met het oog op de ruimtelijke opgaven en verwachte groei zoekt de gemeente naar een kwantitatieve en kwalitatieve ‘match’.

Integrale bedrijventerreinenstrategie biedt houvast

Passend binnen deze ambitie is er vanuit de betrokken partijen behoefte aan een strategie voor een tweetal bedrijventerreinen in Beverwijk: industriegebied De Pijp en bedrijventerrein Wijkermeer. De integrale bedrijventerreinenstrategie moet meer houvast bieden bij het maken van de juiste afwegingen, bijvoorbeeld bij nieuwe ruimtelijke initiatieven.

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn