Beverwijk: De Pijp en Wijkermeer duurzame en innovatieve werklocatie in de IJmond

april 2019

Met een visie en uitvoeringsprogramma investeren de stakeholders van de Beverwijkse bedrijventerreinen De Pijp en Wijkermeer de komende jaren samen in de ontwikkeling van hun gebied. Stip op de horizon voor ‘Bedrijventerrein Beverwijk’ is een sterke positie als dé innovatieve en duurzame werklocatie in de IJmond.

Bouwen aan Beverwijk

Aan de hand van het ‘Collegeprogramma 2018-2022: Bouwen aan Beverwijk’ werkt de gemeente Beverwijk aan een leefbare, duurzame, krachtige en toekomstbestendige stad. Na de herinrichting van het centrum en het Stationsgebied ligt de aandacht van de gemeente daarom nu bij het transformeren van de Parallelweg en Kop van de Haven en een visie voor de bedrijventerreinen De Pijp en Wijkermeer (samen Bedrijventerrein Beverwijk).

Bottom-up

De gemeente Beverwijk startte medio 2018 samen met de ondernemers en eigenaren een traject om bottom-up een toekomstvisie en uitvoeringsprogramma te ontwikkelen voor het bedrijventerrein; gericht op 2030. Stad & Co begeleidde het traject, waarbij een groot aantal lokale en regionale partners werd betrokken.

Visie 2030

De betrokken partijen concludeerden gezamenlijk dat bedrijventerrein Beverwijk over sterke punten beschikt op het gebied van ligging, bereikbaarheid en infrastructuur. De diversiteit van de aanwezige economische sectoren, de dynamiek in de regio, de mogelijkheden voor herstructurering en transformatie en de gecommitteerde inzet van alle betrokken zijn kansrijk voor de creatie van een nieuw, duurzaam, geclusterd en attractief vestigingsmilieu. Een zelfstandige zeehaven, hoogwaardige maakindustrie, havengerelateerde ondernemingen, ‘slimme’ start-ups en grown-ups en een innovatief distributiecluster gaan er in de toekomst hand in hand met het centrum van Beverwijk, de grootschalige detailhandel aan de Parallelweg en modern wonen in een hoogstedelijk centrummilieu. Met dit toekomstbeeld kan gericht geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van bedrijventerrein Beverwijk.

Het concreet ontwikkelen van en bouwen aan bedrijventerrein Beverwijk gebeurt de komende jaren aan de hand van acht pijlers. Iedere pijler beschrijft de lokale ontwikkelkansen en is uitgewerkt in één of meerdere aanbevelingen (integraal advies op hoofdlijnen).

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn