Bergambacht: tips en tricks voor een BIZ-verlenging

maart 2021

Bergambacht - ook wel de achtertuin van de Randstad genoemd - is gevestigd in het poldergebied Krimpenerwaard. Al ruim 10 jaar werken ondernemers in het Bergambachtse centrumgebied succesvol samen via de BIZ. Ook de ondernemers van bedrijventerrein De Wetering in Bergambacht investeren gezamenlijk in een aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Beiden BIZ’en hebben het afgelopen jaar een verlengingstraject doorlopen. Piet Looren is voorzitter van BIZ De Wetering. In dit artikel deelt hij zijn ervaringen, aanpak en een aantal tips en tricks.

Herstemmen in coronatijdperk

Piet Looren: “Herstemmen in coronatijd is uitdagend en vraagt extra veel voorwerk. Als BIZ-bestuur van bedrijventerrein De Wetering zijn we in 2020 al begonnen met het aankondigen van de draagvlakmeting als een wettelijke verplichting. Het bedrijventerrein telt maar liefst 166 stemgerechtigde ondernemers, waarvan bijna de helft van de ondernemers net nieuw is. We hebben ons niet laten afschrikken en hebben alles op alles gezet om voldoende draagvlak te creëren.”

Activiteiten voor de stemming

“We hebben diverse tools ingezet om ondernemers te informeren en enthousiasmeren. Door middel van nieuwsbrieven en brochures hebben we de resultaten van de afgelopen vijf jaar gedeeld en de ondernemers geïnformeerd over de nieuwe plannen, de heffing en de subsidie van de provincie Zuid-Holland. Ik heb twee keer bij alle ondernemers langs geweest. Een keer om de speciaal voor de stemming gemaakte informatiebrochure te geven. En een paar weken later om de stembiljetten uit te delen.”

”Juist nu is het van belang om een BIZ te verlengen of op te richten. Wat een ondernemer alleen niet kan bereiken, kan wel gezamenlijk met een BIZ! Een BIZ is vóór en dóór ondernemers.”

Voldoende draagvlak

De draagvlakmetingen van beide BIZ’en vonden plaats in het eerste kwartaal van 2021. Een hele operatie, maar ondanks deze uitzonderlijke tijd bijzonder goed geslaagd. Beide gebieden scoorden een respons boven de 90%, waarvan meer dan 90% vóór de BIZ stemde. Het traject is een inspirerend voorbeeld voor BIZ’en die nog moeten stemmen dit jaar.

BIZ-tips en tricks

Voor andere gebieden die zich willen verenigen in een BIZ of zich in een verlengingstraject bevinden, deelt de BIZ-voorzitter de volgende tips:

  • Wanneer een gebied zich voor de eerste keer gaat verenigen in een BIZ, is het van groot belang om zoveel mogelijk te benadrukken waaróm een BIZ wordt opgericht.
  • Organiseer altijd een (digitale) bijeenkomst, waar ondernemers de gelegenheid krijgen om vragen te stellen.
  • Laat duidelijk zien waar de BIZ-heffing naartoe gaat, door een begroting op te stellen met een duidelijke omschrijving van de investeringsposten.
  • Breng de resultaten van de afgelopen vijf jaar onder de aandacht, waar mogelijk ondersteund met foto’s uit het gebied.
  • Stuur de BIZ-leden ieder jaar een aantal nieuwsbrieven, waarin ze worden geïnformeerd over actualiteiten en BIZ-activiteiten in het gebied.
  • Kondig de draagvlakmeting vroegtijdig aan.
  • Stel een professionele en aantrekkelijke brochure samen met informatie en foto’s en verstrek deze voorafgaand aan de draagvlakmeting, het liefst fysiek en persoonlijk.

Rol Stad & Co

De gemeente Krimpenerwaard heeft Stad & Co gevraagd om de druk op de ambtelijke organisatie te verlichten. Stad & Co is contactpersoon voor beide BIZ’en en ontzorgt de gemeente door hen zoveel mogelijk taken uit handen te nemen.

Meer weten?

Meer weten over de BIZ’en in Bergambacht of het succesvol oprichten en/of verlengen van een BIZ? Stuur dan een mail naar Eline Diesvelt van Stad & Co.

meer weten?

 

mail mij     LinkedIn