Bergambacht: BIZ-procesbegeleiding gemeente Krimpenerwaard

juli 2020

De BIZ (bedrijveninvesteringszone) is van, door en voor ondernemers (en/of vastgoedeigenaren). Zij stellen een BIZ-plan op - voor maximaal vijf jaar -, organiseren voorlichtingsbijeenkomsten en creëren draagvlak. Bij de gemeente ligt een aantal wettelijke verantwoordelijkheden voordat de BIZ van start kan gaan.

Nieuwe BIZ-termijn

Bergambacht ligt in het poldergebied Krimpenerwaard, ook wel de achtertuin van de Randstad genoemd. De ondernemers in het centrumgebied van Bergambacht werken reeds 10 jaar succesvol samen via de BIZ. Dat betekent dat de BIZ Winkelhof in 2020 in het laatste jaar van de tweede termijn zit. Om de BIZ te kunnen continueren willen de ondernemers het traject voor een nieuwe termijn doorlopen. Ook de ondernemers van bedrijventerrein De Wetering in Bergambacht zitten in het laatste jaar, in hun geval van de eerste BIZ-termijn. Zij zijn eveneens blij met de positieve effecten van BIZ De Wetering en willen een tweede termijn instellen.

Periode 2021 t/m 2025

Beide BIZ’en hebben de gemeente Krimpenerwaard verzocht om een nieuwe BIZ in te stellen voor de periode 2021 t/m 2025. Het instellen van een BIZ dient nauwkeurig, volgens de Wet op de bedrijveninvesteringszones, te gebeuren. De rol van de gemeente is faciliterend en vraagt om ambtelijke capaciteit bij de afdelingen Ruimtelijke Ordening en Financiën.

Contactpersoon voor de BIZ’en

De gemeente heeft Stad & Co aangehaakt om de druk op de ambtelijke organisatie te verlichten. Zodoende is Stad & Co contactpersoon voor de BIZ’en en ontzorgen we de gemeente door hen zoveel mogelijk taken uit handen te nemen. Onder invloed van het coronatijdperk vinden de draagvlakmetingen in het eerste kwartaal van 2021 plaats. Daarbij is vereist dat de besluitvorming in 2020 gerealiseerd wordt.

meer weten?

 

mail mij     LinkedIn