Baarn: Samenwerken in een vorstelijk brinkdorp

juni 2022

Overal in Nederland zijn dorpen en steden zich aan het herbezinnen op de rol en de betekenis van hun centrum. Een complexe opgave. Want wat betekenen de economische, sociale en technologische veranderingen voor de focus, de levendigheid, de functies, de inrichting en de aantrekkingskracht van stads- en dorpskernen? Brinkdorp Baarn stelt zichzelf deze vragen ook en schakelde de hulp van Stad & Co in.

Gezamenlijke inspanning

De Baarnse ‘gouden driehoek’ zit niet stil. De Coöperatie Ondernemers Centrum Baarn, de vereniging van vastgoedeigenaren centrum Baarn (VveCB) en de gemeente Baarn werken al jaren samen. Recent werd een nieuw zoneringsmodel voor het centrum ontwikkeld. Het stuk geeft inzicht in de gewenste functiemix en de ruimtelijke verdeling. ‘Indikken’ is het uitgangspunt. De volgende uitdaging is om het voorgestelde model van papier naar praktijk te brengen.

Vorstelijk Baarn

En dat is niet het enige vraagstuk waar Baarn aan wil werken. De partners in het dorpscentrum willen ook inspelen op toeristische kansen. Het bestaande merk ‘Vorstelijk Baarn’ moet hierin de leidraad zijn. Marius Drissen, adviseur Stad & Co: ‘Baarn heeft al héél veel huiswerk gedaan. Er liggen prima plannen en notities waar men mee aan de slag kan. Wij zijn gevraagd te helpen bij het opstellen van een integraal actieplan waarin alle relevante stukken bijeen worden gebracht en in één concrete planning voor de komende twee jaar worden uitgewerkt. Onlangs hebben we ons in het centrum uitvoerig laten bijpraten over de laatste ontwikkelingen. We gaan nu aan de slag!’

Positionering en kernpropositie voor het centrum

‘Onderdeel van onze werkzaamheden is ook het ontwikkelen van een eigen, richtinggevend profiel voor het centrum van Baarn, op basis van het merk ‘Vorstelijk Baarn’, vertelt Marius. ‘Momenteel sluiten de activiteiten en de marketing van het centrum daar nog onvoldoende op aan. Een herkenbaar en onderscheidend verhaal gaat alle partijen helpen bij het maken van heldere keuzes en het bedenken van nieuwe plannen.’

Samenwerking intensiveren

Gelijktijdig werkt Stad & Co aan het intensiveren van de huidige samenwerking in de ‘gouden driehoek’. ‘We starten met persoonlijke gesprekken. Onze focus ligt op het peilen van ieders wil en mogelijkheid om zich actief of actiever in te zetten voor het centrum. En natuurlijk proberen we te inspireren en draagvlak te creëren voor het vervolg. We zetten een kwartiermaker in die ervoor zorgt dat de gemaakte plannen, waaronder het zoneringsmodel, worden uitgevoerd en die de gouden driehoek begeleidt in dit proces.’

Meer weten?

Herkent u zich in de vragen die Baarn zichzelf heeft gesteld? Bezoek de veranderende stad en bekijk wat we voor u kunnen betekenen. Meer weten over gebiedsidentiteit of de positionering van uw centrum? Ga naar de onderscheidende stad. Direct contact kan natuurlijk ook, stuur Marius Drissen een mail om meer te weten over dit project.

Centrum Baarn
Rondleiding in Baarn

meer weten?

 

Marius Drissen

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Eveline van der Vliet

senior communicatiespecialist
mail mij     LinkedIn